Partnerskapsaffär

Sälja en andel till investerare

Många ägare har kommit till en punkt i sitt företagsbyggande där de skulle vilja ta in en partner som kan bidra till företagets fortsatta tillväxt, samtidigt som man vill fortsätta äga en andel, och ofta även driva bolaget operativt efter en transaktion. Det kan handla om att bredda verksamheten internationellt, eller att genomföra tilläggsförvärv för att öka sin marknadsandel. I bolag som växer skapas också stora värden, som är svåra att realisera.

Genom att sälja en andel av företaget till en investerare som också kan bidra finns möjlighet att realisera stora delar av det uppbyggda värdet och samtidigt behålla en stor andel av aktierna. Tillsammans med entreprenören eller grundaren utvärderar vi potentiella partners och säkerställer att vi hittar rätt, både sett till värde på bolaget och en passande samarbetspartner som kan skapa värde framöver.

När vi började leta efter en partner letade vi efter någon som kunde komplettera oss och bidra med relevant erfarenhet. Utan Clearwater hade vi aldrig fått den värderingen som vi fick på bolaget. Jag tror att deras bidrag drev upp vårt värde med 50 procent, om inte det dubbla.

Pernilla och Niclas Nyrensten, grundare av RevolutionRace
< >

Våra senaste transaktioner