Partnerskapsaffär

Sälja en andel till investerare

Många ägare har kommit till en punkt i sitt företagsbyggande där de skulle vilja ta in en partner som kan bidra till företagets fortsatta tillväxt. Det kan handla om att bredda verksamheten internationellt, eller att genomföra tilläggsförvärv för att öka sin marknadsandel. I bolag som växer skapas också stora värden, som är svåra att realisera. Genom att sälja en andel av företaget till en investerare som också kan bidra finns möjlighet att realisera stora delar av det uppbyggda värdet och samtidigt behålla en stor andel av aktierna

< >

Våra senaste transaktioner