Försäljning av företag

Det uppstår ibland situationer där en ägare önskar sälja 100% av sitt bolag. Det kan bero både på situationer i bolaget eller privat. Clearwater International arbetar som projektledare i hela försäljningsprocessen och ansvarar för alla delar från start till mål.

< >

Våra senaste transaktioner