Försäljning av företag

Försäljning av hela bolaget

Det uppstår ibland situationer där en ägare önskar sälja 100% av sitt bolag. Det kan till exempel bero på situationer i bolaget såsom ett strategiskt uppköp av en konkurrent eller annan aktör i branschen, men också ofta av privata skäl såsom att nuvarande ägare önskar göra en full exit. Vi utvärderar tillsammans med bolagets ägare eventuella bud som kommit in opåkallade, men initierar ofta säljprocessen när bolagets ägare tagit beslut om en försäljning.

Clearwater International arbetar som projektledare i hela försäljningsprocessen och ansvarar för alla delar från start till mål. Genom vår starka internationella närvaro har vi ingångar till alla relevanta köpare i alla branscher. Vi bidrar med såväl material som analyser av olika slag för att säkerställa en process som mynnar ut i den absolut bästa lösningen för nuvarande ägare. Vi guidar och vägleder ägarna i stora och små frågor under hela processen, och lämnar inget åt slumpen.

< >

Våra senaste transaktioner