Clearwater International rådgivare åt Ceder Capital vid försäljningen av fem portföljbolag till Storskogen

Clearwater international har agerat rådgivare åt Ceder Capital vid försäljningen av portföljbolagen Persson Innovation, SoVent, Viametrics, Buildercom och Adero. För Ceder Capital innebär försäljningen en full exit från Ceder Capital Fund 1.

Persson Innovation är en leverantör av bärhandtag och applikatormaskiner till förpackningsindustrin. Bolaget har en nästan 40-årig historik av utmärkta kvalifikationer och gör det möjligt för kunder att minska eller eliminera användningen av plast i förpackningsapplikationer.

SoVent Group är verksamma inom marknaden för sotning och ventilationsservice. Företagsgruppen bildades 2018 när sex sotnings- och ventilationsbolag gick samman i en fusion och består idag av mer än 30 bolag. Drivkraften för sammanslagningen och den fortsatta konsolideringen var övertygelsen bland de lokala entreprenörerna om att gruppen med gemensamma insatser kan utveckla sitt tjänsteerbjudande, investera i digitala verktyg och öka servicenivån.

Viametrics är en internationell leverantör av tjänster inom besöksräkning. Erbjudandet baseras på en kombination av hård- och mjukvara som förser fastighetsägare, återförsäljare och kommuner med trafikdata. Viametrics tjänster används i 50 länder och på fler än 15 000 platser.

Buildercom är en leverantör av molnbaserade informationshanteringslösningar för fastighetsägare och byggbolag i Finland. Plattformen erbjuder tjänster för informationshantering, arkivering och hyresförvaltning som används under en fastighets hela livscykel, från byggfasen till underhåll och förvaltning av fastigheten.

Adero är en leverantör av tekniska ventilationsinstallationstjänster i Stockholm och Uppsalaområdet. Bolaget har gedigen kompetens inom HVAC-installation med möjlighet att ta fullt projektansvar, inklusive planering, installation och service. Adero fokuserar på större och komplexa kommersiella och offentliga byggprojekt.

Bolagen förvärvas av Storskogen som kommer bidra med erfarenhet, kompetens och stöd för bolagens fortsatta tillväxt. Storskogen är ett svenskt investmentbolag som förvärvar och driver lönsamma bolag med stark marknadsställning inom affärsområdena Handel, Tjänster och Industri.