Clearwater International rådgivare till Accent Equity vid försäljningen av Hoist Group till Advent International

Clearwater International har agerat rådgivare åt Accent Equity vid försäljningen av Hoist Group, som tillhandahåller teknologiska lösningar för hotell, vilka möjliggör för hotellen att erbjuda sina gäster ett väl sammansatt paket av digitala lösningar för sina gäster.

Hoist Grop optimerar gästservicen genom att sammanlänka och analysera data från sin innovativa mjukvara inom Property Management & Booking, Managed IP Networks, Internet & TV Content såväl som andra digitala beröringspunkter med gästerna. Hoists huvudkontor finns i Stockholm, med 20 kontor i EMEA, och 500 anställda som tillhandahåller tjänster åt över 8000 hotell.

Ett konsortium ledd av Advent International förvärvar 100% av aktierna i Hoist Group, och de nya investerarna kommer att samarbeta med Hoist för att fortsätta bygga på bolagets framgångar och ledarskap i hotellsektorn, med ambitionen att skapa en Europeisk ledare inom hotellmjukvara. Advent kommer att understödja Hoist Group för att accelerera investeringar i produktinnovation, kundresa, och kommersiell tillväxt för att ytterligare stärka bolagets position.
Closing förväntas ske under H:2 2021 givet sedvanliga regulatoriska godkännanden, och slutförda konsultationer med facket i Frankrike.