Energy & Utilities

Starka relationer

Vi är den föredragna rådgivaren för M&A i sektorn, tack vare en djupt rotad branschkompetens och starka relationer med entreprenörer, bolag och investerare. Vi har stor erfarenhet av att agera rådgivare till den offentliga sektorn, entreprenadbolag samt bolag inom förnybar energi, cleantech och energihantering.

Innovationer inom förnybar energi, lagstiftningsåtgärder och press från fluktuerande energipriser gör att energimarknaderna genomgår en period av stora förändringar. Behovet av en dedikerad och tillförlitlig rådgivare för att vägleda bolag genom dessa utmaningar har aldrig varit större.

< >

Våra senaste transaktioner

Vårt Energy & Utilities team

Med ett dedikerat tillvägagångssätt, djupgående branschexpertis och starka relationer med potentiella investerare kunde teamet strukturera transaktionen till vår fullständiga tillfredsställelse.
Hermann Seyferth, Managing Shareholder, Energiehaus Deutschland

Vårt Energy & Utilities team har den expertis och tekniska kunskap som krävs för att leverera skräddarsydda lösningar för våra kunder.

Se vårt team

47

genomförda transaktioner

under de senaste 10 åren

4,3 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 10 åren

1/3

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 10 åren

Artiklar

 • Timingens betydelse för en lyckad affär

  För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras.

  Läs mer
 • Clearwater International reder ut begreppen inom förvärvsfinansiering

  Så kallad förvärvsfinansiering används av de flesta köpare i samband med ett företagsförvärv. Storleken på finansieringen kan dock skilja sig åt kraftigt och antalet olika finansieringsalternativ är många – och i vissa fall används flera stycken med olika risknivåer, och därmed också olika kostnader i form av ränta och olika rättigheter för långivaren.

  Läs mer
 • Hundradagarsplanen – vad innebär den?

  Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

  Läs mer