Business Services

Teknisk kunskap

Vår djupgående tekniska kunskap säkerställer att vi kan vägleda våra kunder genom alla komplexa detaljer som kräver hantering i en transaktion. Oavsett om det handlar om outsourcing av kontrakt, complianceprocesser, KPI:er för personal, energieffektivitetskrav eller certifieringsprocesser så är vårt team väl rustat för att genomföra en framgångsrik affär.

Vår omfattande branschkännedom är en av faktorerna till att vi har en oöverträffad historik av framgångsrika mandat relaterade till förvärv och försäljningar inom Business Services, vilket inkluderar bolag inom bland annat
rekrytering, utbildning, konsultverksamhet, bygg, installation och logistik Citat.

Clearwaters starka track record i konsultbranschen, i kombination med deras kunskap om och direkta tillgång till ledningsgrupperna hos alla potentiella köpare, gjorde Clearwater till en enastående rådgivare för vår process.
Vårt detaljfokus säkerställer att vårt erfarna team inom Business Services kan leverera de strukturerade lösningarna som kunderna efterfrågar.

< >

Våra senaste transaktioner

Clearwaters starka track-record inom konsultbranschen och kunskap om och direkt tillgång till ledningensgrupper hos alla potentiella köpare gjorde Clearwater till en enastående rådgivare för vår process.

Jens Kærsgaard, Partner and CEO, KAAI

Vårt Business Services team

Under hela transaktionsprocessen tillhandahöll teamet lämplig nivå av rådgivning och agerande som bollplank, med ett dedikerat dagligt stöd för att säkerställa att transaktionen blev framgångsrik.
Dan Smart, CEO, Proclinical

Vårt detaljfokus säkerställer att vårt erfarna team inom Business Services kan leverera de strukturerade lösningar som kunderna efterfrågar.

Se vårt team

över 120

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

över 60%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 5 åren

över 100

genomförda transaktioner värda över 6,2 miljarder euro

under de senaste 5 åren

Artiklar

 • Timingens betydelse för en lyckad affär

  För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras.

  Läs mer
 • Clearwater International reder ut begreppen inom förvärvsfinansiering

  Så kallad förvärvsfinansiering används av de flesta köpare i samband med ett företagsförvärv. Storleken på finansieringen kan dock skilja sig åt kraftigt och antalet olika finansieringsalternativ är många – och i vissa fall används flera stycken med olika risknivåer, och därmed också olika kostnader i form av ränta och olika rättigheter för långivaren.

  Läs mer
 • Hundradagarsplanen – vad innebär den?

  Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

  Läs mer