Business Services

Teknisk kunskap

Vår djupgående tekniska kunskap säkerställer att vi kan vägleda våra kunder genom de komplexa detaljer som kräver hantering för transaktioner inom denna sektor. Oavsett om det handlar om outsourcing av kontrakt, compliance-processer, KPI:er för personal, energieffektivitetskrav eller certifieringsprocesser så är vårt team väl rustat för att genomföra affären.

Vår omfattande marknadskunskap är anledningen till att vi nu har en oöverträffad historik av rådgivningsmandat från företag rörande förvärv och försäljning inom affärsservicesektorn. Bland dessa mandat ingår branscher såsom rekrytering, utbildning, konsultverksamhet, anläggningshantering och logistik.
< >

Våra senaste transaktioner

Clearwaters starka track-record inom konsultbranschen och kunskap om och direkt tillgång till ledningensgrupper hos alla potentiella köpare gjorde Clearwater till en enastående rådgivare för vår process.

Jens Kærsgaard, Partner and CEO, KAAI

Vårt Business Services team

Under hela transaktionsprocessen tillhandahöll teamet lämplig nivå av rådgivning och agerande som bollplank, med ett dedikerat dagligt stöd för att säkerställa att transaktionen blev framgångsrik.
Dan Smart, CEO, Proclinical

Vårt detaljfokus säkerställer att vårt erfarna team inom Business Services kan leverera de strukturerade lösningar som kunderna efterfrågar.

Se vårt team

över 120

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

över 50%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 5 åren

över 100

genomförda transaktioner värda över 5,6 miljarder euro

under de senaste 5 åren

Artiklar