Healthcare

Maximerar möjligheter

Vi arbetar nära och tillsammans med entreprenörer och investerare i spetsen för den globala vårdrevolutionen. Vår djupgående sektorkunskap i kombination med vår tekniska förmåga gör det möjligt för bolag och investerare att dra nytta av de enorma möjligheterna i sektorn när de söker att konsolidera och expandera sina marknadspositioner.

En åldrande befolkningen, teknologisk utveckling och ökade efterfrågan skapar stora möjligheter på marknaderna för vård och omsorg, medicintekniska produkter, biovetenskap och läkemedel. Vårt jobb är att hjälpa våra kunder att maximera dessa möjligheter.

< >

Våra senaste transaktioner

Clearwater har varit mycket professionellt med att leda processen som involverat kandidater från hela världen.

Luc Bertholat, Partner, Naxicap Partners

Vårt Healthcare team

Teamet kunde snabbt identifiera rätt partner för oss och använde sin starka relation med köparen för att förhandla fram en transaktion som uppfyllde våra mål.
Dan Smart, CEO, Proclinical

Med djupgående kunskaper och teknisk förmåga besitter vårt team rätt kompetens för att leverera skräddarsydda lösningar för våra kunder.

Se vårt team

över 80

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

14,5 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 5 åren

över 40%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 5 åren

Artiklar

 • Timingens betydelse för en lyckad affär

  För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras.

  Läs mer
 • Clearwater International reder ut begreppen inom förvärvsfinansiering

  Så kallad förvärvsfinansiering används av de flesta köpare i samband med ett företagsförvärv. Storleken på finansieringen kan dock skilja sig åt kraftigt och antalet olika finansieringsalternativ är många – och i vissa fall används flera stycken med olika risknivåer, och därmed också olika kostnader i form av ränta och olika rättigheter för långivaren.

  Läs mer
 • Hundradagarsplanen – vad innebär den?

  Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

  Läs mer