Healthcare

Maximerar möjligheter

Vi arbetar nära och tillsammans med entreprenörer och investerare i spetsen för den globala vårdrevolutionen. Vår djupgående sektorkunskap i kombination med vår tekniska förmåga gör det möjligt för bolag och investerare att dra nytta av de enorma möjligheterna i sektorn när de söker att konsolidera och expandera sina marknadspositioner.

En åldrande befolkningen, teknologisk utveckling och ökade efterfrågan skapar stora möjligheter på marknaderna för vård och omsorg, medicintekniska produkter, biovetenskap och läkemedel. Vårt jobb är att hjälpa våra kunder att maximera dessa möjligheter.

< >

Våra senaste transaktioner

Clearwater har varit mycket professionellt med att leda processen som involverat kandidater från hela världen.

Luc Bertholat, Partner, Naxicap Partners

Vårt Healthcare team

Teamet kunde snabbt identifiera rätt partner för oss och använde sin starka relation med köparen för att förhandla fram en transaktion som uppfyllde våra mål.
Dan Smart, CEO, Proclinical

Med djupgående kunskaper och teknisk förmåga besitter vårt team rätt kompetens för att leverera skräddarsydda lösningar för våra kunder.

Se vårt team

över 100

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

14,2 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 5 åren

över 55%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 5 åren

Artiklar