Real Estate

Bygger förtroende

Vi har utvecklat nära relationer med investerare och förmögna individer som verkar i sektorn samt lånegivare och banker. Vårt fokus ligger på att hjälpa företag att skaffa finansiering för projekt och utveckling, eller till rörelsekapital, samt arbeta nära vårt dedikerade debt advisory team för att hitta innovativa lösningar.

Vi täcker särskilda kompetensområden såsom bostadsbyggande, bostadsinvesteringar, investeringar i studentbostader och bostäder för uthyrning. Vi har även erfarenhet av att arbeta med hotell, restauranger och barer.

< >

Våra senaste transaktioner

Clearwater International hjälpte oss med att förstå vilka finansieringsalternativ som var tillgängliga för oss och använde sin marknadsinsikt för att introducera oss för rätt personer.

Chris Walling, Chairman, Almaren

Vårt Real Estate team

Clearwater-teamet har adderat ett enormt värde samt gav oss värdefulla råd och vägledning under hela processen.
Richard Thomas, Investment Director, Palatine Private Equity

Vårt team levererar innovativa och skräddarsydda lösningar för kunder, allt från initial finansiering till slutförande av projekt.

Se vårt team

över 30%

av transaktionerna involverade skuldrådgivning

under de senaste 5 åren

över 40

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

10,7 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 5 åren

Artiklar