Real Estate

Bygger förtroende

Vi har utvecklat nära relationer med investerare, förmögna individer, långivare och banker som verkar i sektorn. Vårt fokus ligger på att hjälpa bolag att ordna finansiering för projekt och utveckling och vi arbetar nära vårt dedikerade debt advisory team för att hitta innovativa lösningar.

Vi täcker specifika kompetensområden som bostadsutveckling, bostadsinvesteringar, investeringar i studentbostäder och bostäder för uthyrning. Vi har även erfarenhet av att arbeta med hotell, restauranger och barer.

< >

Våra senaste transaktioner

Clearwater International hjälpte oss med att förstå vilka finansieringsalternativ som var tillgängliga för oss och använde sin marknadsinsikt för att introducera oss för rätt personer.

Chris Walling, Chairman, Almaren

Vårt Real Estate team

Teamet på Clearwater har adderat ett enormt värde och gav oss värdefulla råd samt vägledning under hela processen.
Richard Thomas, Investment Director, Palatine Private Equity

Vårt team levererar innovativa och skräddarsydda lösningar för våra kunder, allt från initial finansiering till slutförande av projekt.

Se vårt team

över 35%

av transaktionerna involverade skuldrådgivning

under de senaste 5 åren

över 40

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

8,8 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 5 åren

Artiklar

 • Timingens betydelse för en lyckad affär

  För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras.

  Läs mer
 • Clearwater International reder ut begreppen inom förvärvsfinansiering

  Så kallad förvärvsfinansiering används av de flesta köpare i samband med ett företagsförvärv. Storleken på finansieringen kan dock skilja sig åt kraftigt och antalet olika finansieringsalternativ är många – och i vissa fall används flera stycken med olika risknivåer, och därmed också olika kostnader i form av ränta och olika rättigheter för långivaren.

  Läs mer
 • Hundradagarsplanen – vad innebär den?

  Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

  Läs mer