M&A

Global M&A-rådgivare med fokus på stora bolag

Clearwater International Sverige arbetar som projektledare och tar fullt ansvar förhela transaktionsprocessen från start till mål. Arbetet innefattar bland annat upprättande av all relevant dokumentation såsom informationsmemorandum ochfinansiella databöcker, företagspresentationer och analysunderlag, utformning avprocess-strategi, ansvar för hela due diligence-processen, kontakt med alla utvalda motparter samt alla typer av förhandling..

Vi kombinerar en stark lokal närvaro genom Sveriges bästa transaktionsteam med ett stort internationellt nätverk för att hitta de bästa köparna och investerarna. Våra tjänster innefattar:

  • Försäljning av bolag
  • Sälja en andel till en investerare (partnerskapsaffär)
  • Förvärv av företag
  • Ta in kapital för tillväxt
< >

Våra senaste transaktioner