Financial Services

Öga för detaljer

Vårt dedikerade team inom Financial Services rådger bolag i sektorer som försäkring, förmögenhetsförvaltning, skuldhantering samt fakturaköp. Vårt öga för detaljer och vår djupa tekniska kunskap gör oss till den bästa rådgivaren för att leverera rätt tjänst till våra kunder, särskilt då tekniska utvecklingar och regleringar fortsätter att driva och forma enorma förändringar i branschen.

Vi har en omfattande erfarenhet samt de färdigheter som krävs för att vägleda våra kunder genom dessa förändringar samt ge dem relevanta råd kring affärsstrategi och alternativ inom M&A.

< >

Våra senaste transaktioner

Vårt Financial Services team

Clearwater gav oss ovärderliga råd och bidrog med den fördjupade sektorkunskap som krävdes för att stödja vår investering.
Michael Walsh, Group Finance Director, GLE Group

Vårt Financial Services team erbjuder ett komplett tjänsteutbud till privata bolag, börsnoterade bolag samt riskkapitalbolag.

Se vårt team

40

genomförda transaktioner

under de senaste 10 åren

70%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 10 åren

50%

av transaktionerna involverade skuldrådgivning

under de senaste 10 åren

Artiklar

 • Timingens betydelse för en lyckad affär

  För att nå en så hög värdering som möjligt är det viktigt att ha koll på vilka parametrar som avgör köparnas värderingar samt vid vilken tidpunkt transaktionen bör genomföras.

  Läs mer
 • Clearwater International reder ut begreppen inom förvärvsfinansiering

  Så kallad förvärvsfinansiering används av de flesta köpare i samband med ett företagsförvärv. Storleken på finansieringen kan dock skilja sig åt kraftigt och antalet olika finansieringsalternativ är många – och i vissa fall används flera stycken med olika risknivåer, och därmed också olika kostnader i form av ränta och olika rättigheter för långivaren.

  Läs mer
 • Hundradagarsplanen – vad innebär den?

  Hundradagarsplanen är ett begrepp det pratats mycket om ända sedan 1990-talet. Det är en marknadsterm som syftar på vad som genomförs de första 100 dagarna efter ett företagsförvärv. Det finns dock ingen tydlig definition för vad planen skall innehålla – det skiljer sig en hel del beroende på vem man pratar med.

  Läs mer