Consumer

Lösningsorienterade

Vi är en nytänkande projektledare inom företagstransaktioner som har stor erfarenhet från att hjälpa snabbväxande konsumentbolag i frågor som på ett eller annat sätt involverar ägarspridning. En stor förståelse och respekt för varje bolags unika värdedrivare i kombination med skräddarsydd projektledning från start till mål är avgörande i en marknad som kännetecknas av snabbt föränderliga konsumtionsvanor. Det säkerställer också optimalt utfall för våra uppdragsgivare – både med avseende på värde och villkor.

Teamet bidrar med en samlad och djupgående kunskap om marknaden och våra kunder finns i alla undersektorer.

< >

Våra senaste transaktioner

Tack till Clearwater International för deras ovärderliga vägledning under hela processen och i slutändan leverera ett starkt resultat för alla aktieägare.

Dermot Usher, CEO, Sonas Bathrooms

Vårt Consumer team

Teamet visade en enorm inblick i våra affärsprocedurer och deras professionella och systematiska metod säkerställde en smidig process i en snabb kadens.
Peter Bøgh Petersen, Co-owner and CEO, DYKON

Vårt konsumentteam har ett fantastiskt resultat när det gäller att leverera om och om igen för kunder när de svarar på denna snabbt utvecklande marknad.

Se vårt team

117

genomförda transaktioner

under de senaste 5 åren

6,4 miljarder euro

i transaktionsvärde

under de senaste 5 åren

över 65%

av transaktionerna involverade PE

under de senaste 5 åren

Artiklar