Förvärv av företag

Tilläggsförvärv och uppköp av konkurrenter

Uppköp av konkurrenter kan vara nyckeln till att ta verksamheten till nästa nivå och utnyttja de möjligheter som finns på marknaden.

Clearwater International skapar attraktiva möjligheter för företagsförvärv för våra kunder genom research och analys av potentiella målbolag över hela världen. Tack vare vår globala närvaro upprättar vi en uttömmande lista över lämpliga förvärv.

Vi tar kontakt med målbolagen enligt överenskommelse och håller i hela processen fram till ett förvärv, inklusive Due Diligence och förhandling hela vägen fram till en avslutad transaktion.

< >

Våra senaste transaktioner