Clearwater International agerar rådgivare till ägarna av Travel Clearing, vid försäljningen till Nordtech

Travel Clearing är ett fintechföretag som har revolutionerat hanteringen av affärsresebetalningar. Genom att arbeta med resebyråer, kreditinstitut och hotell, faciliterar Travel Clearings plattform smidiga transaktioner och automatisk dataöverföring som eliminerar behovet av företagskreditkort och reseräkningar.

Travel Clearings plattform används av 14 000 företag och statliga myndigheter i Europa. Plattformen ökar användarens kostnadskontroll och regelefterlevnad, samtidigt som den administrativa bördan minimeras.

Nordtech är ett investmentbolag med djup branscherfarenhet från tech-sektorn. Baserade i Sverige, investerar Nordtech i nordiska mjukvarubolag.