Henrik Falkenby

  • Director
Photo of Henrik Falkenby

Profil

Jag är baserad på vårt kontor i Stockholm och började arbeta på Clearwater International i Sverige 2017. Sedan jag började på Clearwater har jag haft förmånen att ge råd till både entreprenörer och internationella företag i samband med transaktioner inom en rad olika sektorer.

Innan jag kom till Clearwater International arbetade jag som managementkonsult i Paris, med fokus på kommersiell due diligence för private equity-kunder i M&A-transaktioner och rådgivning till storbolag i samband med strategiska M&A-projekt.

Jag har en masterexamen i finans från Cass Business School i London.

< >

Genomförda transaktioner