Clearwater International rådgivare till Infrakraft vid försäljningen till Trill Impact

Clearwater International har agerat rådgivare åt grundarna och ägarna till Infrakraft, en snabbväxande och marknadsledande infrastrukturutvecklare i Sverige, vid försäljningen till hållbarhetsinriktade private equity-fonden Trill Impact.

Infrakraft utför avancerade konstruktionsarbeten inom infrastrukturprojekt över hela Sverige, med primärt fokus på järnvägsbyggnation och tillhörande underhåll, och bidrar på så sätt starkt till skiftet mot minskad energianvändning och hållbar utveckling. Bolaget omsatte SEK 1.6 miljarder med EBITDA om SEK 190 miljoner under 2021, efter att ha växt snabbt under de senaste åren.

Under en process ledd av Clearwater International under våren 2022 valde grundarna att ingå ett partnerskap med Trill Impact som förvärvade en minoritetspost i bolaget. Trill Impact ska tillsammans med grundarna och managementteamet, som kommer att kvarstå som majoritetsägare framöver, nu fortsätta bolagets tillväxtresa genom internationalisering och lansering av flertalet tjänster inom andra segment för hållbar utveckling.