Clearwater International rådgivare till ägarna av Optimity vid försäljningen till RELEX Solutions

Clerwater International har agerat rådgivare till grundarna och ägarna av Optimity, ett snabbväxande mjukvaruföretag som löser komplex supply chain planering och optimering, vid försäljningen till Blackstone-backade RELEX Solutions, en global leverantör av integrerade lösningar för varuförsörjning och detaljhandelsplanering.

Optimity, med globalt huvudkontor i Sverige och kontor runt om i världen, erbjuder en mjukvarulösning för komplex planering och optimering av leveranskedjan för tillverkare och distributörer. Optimity gör det möjligt för kunder att fatta optimala supply chain beslut från strategiska nivåer till detaljerad produktionsschemaläggning.

RELEX Solutions är en Finlandsbaserad leverantör av integrerade supply chain- och detaljhandelsplaneringslösningar som backas av Blackstone, Summit Partners och TCV. RELEX Solutions stödjer återförsäljare och tillverkningsföretag att driva lönsam tillväxt genom samtliga försäljnings- och distributionskanaler genom att erbjuda en integrerad leverans- och detaljplaneringsplattform. Plattformen optimerar leveranskedjan vilket maximerar kundnöjdheten bland slutkonsumenter och minimera driftskostnaderna för leverantörer.

Förvärvet av Optimity möjliggör för RELEX att utöka och fördjupa sin produktionsplanering och optimering av leveranskedjan för att ge konsumentvaruföretag synkroniserad efterfrågan, utbud, produktion och distributionsplanering, i en och samma plattform.