Clearwater International rådgivare till Elevera Education Group vid försäljningen till Formica Capital

Elevera Education Group är en ledande leverantör av yrkeshögskoleutbildning (YH) i Sverige, och erbjuder både fysisk och digital utbildning genom fyra olika yrkeshögskolor; Medieinstitutet, Stockholm School of Business, Travel Education Centre och John Ericsson Institutet. Elevera är en av de största YH-leverantörerna i Sverige och har en stark historik av att utbilda högkvalificerade och kunniga studenter med hög andel som får arbete efter examen.

Elevera har ett nära samarbete med mer än 1 000 företag som ger input till utbildningarna samt praktikplatser för studenterna. Omkring 3 000 studenter läser för närvarande heltidsutbildningar inom kommunikation, IT, turism, företagsekonomi, bygg och fastigheter hos Elevera.

Formica Capital har förvärvat en majoritetsandel i Elevera och kommer att stödja bolaget i dess framtida utveckling genom flera väl identifierade initiativ för att ytterligare stärka Eleveras ledande position på den svenska YH-marknaden.