Clearwater International rådgivare till Monterro vid försäljningen av Grade till Viking Venture

Clearwater har agerat rådgivare till Monterro vid försäljningen av portföljbolaget Grade, en ledande leverantör av B2B-mjukvara inom Human Capital Management. Bolaget har sedan det förvärvades av Monterro tredubblat sin ARR, framför allt genom utveckling av nya funktioner i mjukvaruplattformen och kontrakt med nya kunder.

Grade erbjuder en helhetslösning inom HCM-mjukvara, inkluderande Learning Management, Talent Management och Pulse surveys. Bolaget har en stark position inom offentlig sektor samt bland stora privata företag i Sverige. Med huvudkontor i Lund och cirka 35 anställda omsätter man över SEK 40m om året.

Viking Venture kommer att bidra med resurser, erfarenhet och stöd för att ytterligare accelerera tillväxten framgent. Ett tiotal anställda inklusive managementteamet, som sedan tidigare är aktieägare i bolaget, kommer att kvarstå som operativa minoritetsägare och fortsätta utveckla mjukvaruerbjudandet och bolaget tillsammans med Viking Venture.