Försäljning av Ecochange till Storskogen

Clearwater International har agerat rådgivare till Ecochange, Sveriges ledande leverantör av förmånscyklar, vid försäljningen till Storskogen.

Ecochange samarbetar med organisationer för att erbjuda deras anställda förmånscyklar och andra förmånsprodukter som betalas med bruttolönevdrag, vilket medför att de anställda kan spara upp till 40 procent mot butikspris. Ecochange samarbetar främst med offentliga organisationer och utmärker sig genom sin administrativa expertis och förmåga att leda storskaliga projekt, där tusentals anställda ges möjligheten att leva hälsosammare liv och minska sin klimatpåverkan.

När Ecochange grundades 2015 av Torgny Nilsson och Attila Földhazi blev Bolaget det första i Sverige att erbjuda förmånscyklar. Sedan dess har den svenska marknaden för förmånscyklar vuxit explosionsartat samtidigt som Ecochange bibehållit sin ledande marknadsposition och vidareutvecklat erbjudandet av förmånsprodukter och tjänster.

Storskogen kommer bidra med kapital, erfarenhet och stöd för att accelerera Bolagets tillväxt och vidareutveckla verksamheten och kunderbjudandet. Grundarna kommer fortsatt vara aktiva inom Bolaget och kvarstår även som minoritetsägare.