Clearwater International rådgivare till PRIMA vid majoritetsförsäljningen till Lideta

Clearwater International har rådgett PRIMA, en marknadsledande vårdaktör i Sverige inom psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, vid majoritetsförsäljningen till Lideta. PRIMA grundades 2007 och erbjuder evidensbaserad psykiatrisk öppen- och slutenvård för barn, ungdomar och vuxna, samt specialiserad beroendevård.

Bolaget är baserat i Stockholm, Sverige, och omsätter ca SEK 400m med omkring 460 anställda. PRIMA har under ledning av grundartrion etablerat en position som en betrodd och uppskattad vårdgivare med tydligt fokus på patient och den generella utveckling av den psykiatriska vården.

Lideta kommer att bidra med resurser, erfarenhet och stöd för att ytterligare förbättra den psykiska hälsan i Sverige. En mindre ägargrupp, som inkluderar grundarna, kommer att kvarstå som operativa minoritetsägare och fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med Lideta.