Rådgivare till grundarna av Axentia Technologies vid försäljningen av en del av bolaget till Adelis Equity Partners

Axentia är en ledande leverantör av system och hårdvara för informationsdisplayer till operatörer inom kollektivtrafiken. Axentias teknik är baserade på en gedigen och unik kunskap som byggts upp över tid och som innebär att Axentia kan levera displayer med unikt låg energiförbrukning, snabb och flexibel installation samt låg underhållskostnad. Utöver erbjudandet till kollektivtrafiken levererar Axentia också högtekniska produkter baserat på FM för militära och civila ändamål.

Grundarteamet kommer i partnerskap med Adelis driver verksamheten framåt med en tydlig tillväxtambition, inte minst i nya geografier.