Tjänster

Globala transaktionsrådgivare

Global M&A rådgivare med fokus på mellanstora bolag. Företagstransaktioner är vårt hundraprocentiga fokus. Vi gör det varje dag. Det medför att vi alltid har aktuell kunskap och genomför transaktioner till ett värde av flera miljarder varje år.

Vi kombinerar en stark lokal närvaro genom Sveriges bästa transaktionsteam med ett stort internationellt nätverk för att hitta de bästa köparna och investerarna. Våra tjänster innefattar:

  • Försäljning av bolag
  • Sälja en andel till en investerare (partnerskapsaffär)
  • Ta in kapital för tillväxt
  • Förvärv av företag
< >

Våra senaste transaktioner