Clearwater International rådgivare till Tepac vid försäljning till Storskogen

Clearwater International rådgivare till ägarna av Tepac vid försäljningen till Storskogen.

Tepac grundades 2001 av Fredrik Englund och Patrik Antonsson och har sedan dess etablerat sig som en av de ledande aktörerna inom stambyten i Mälardalsregionen. Kundbasen består primärt av bostadsrättsföreningar och bolaget är en av få tjänsteleverantörer i sitt segment som utför stambyten med kvarboende. Sedan start har Tepac haft en tydlig målsättning att kontinuerligt effektivisera stambytesprocessen och bolaget har framgångsrikt utformat en arbetsmetodik som säkerställer kvalitet och kundnöjdhet i alla led.

Tepac har idag ca 35 anställda och redovisade under det senaste räkenskapsåret en omsättning om ca €12,6m (134 MSEK) och ett EBITDA-resultat om ca €2,8m (30 MSEK). Storskogen förvärvade en majoritet av aktierna och grundarna av Tepac bibehåller operativa roller i bolagsledningen.

 • Image of Tepac Company Logo
  säljs till
  Image of Storskogen Company Logo
  Sell-side
  Konfidentiellt
  View Back of Transaction
  Clearwater rådgivare

  Rådgivare till Tepac vid försäljning till Storskogen

  Läs mer