Clearwater International agerar rådgivare till Garantell, vid försäljningen till Troax

Garantell är ett svenskt industriföretag som specialiserat sig på design, tillverkning och distribution av skräddarsydda näthyllplan, nätpaneler och säkerhetslösningar för industriella och kommersiella applikationer. Garantell har etablerat en automatiserad och orderstyrd produktion, vars omsättning uppgår till cirka EUR 35m.

Troax har utvecklat och förfinat stålnätspaneler sedan 1955, med fokus på säkerhetslösningar för industri och kommersiella verksamheter. Troax produkter finns nu över hela världen.