Clearwater International rådgivare till Comet Consular Services vid försäljning till CIBT

Clearwater International rådgivare till Comet Consular Services vid försäljningen till CIBT.

Comet Consular Services grundades 1985 och har sedan dess erbjudit professionella tjänster inom visum och legalisering på den nordiska marknaden. Idag är Comet en ledande aktör i Norden där bolaget lyckats bygga upp en imponerande position genom hög kundnöjdhet, starka relationer med ambassader och konsulat samt en god förmåga att hantera en föränderlig marknad. Comet fungerar som en länk mellan kunden och den internationella marknaden genom snabb och effektiv hantering av visumansökningar, legalisering, översättning, rörlighet och dokumentlogistik.

Bolagsgruppen förvärvades av CIBT som är en global aktör inom immigrations- och visumtjänster för företag och individer, med över 60 kontor i 27 länder. CIBT genomför regelbundet förvärv av bolag i sektorn och har sedan 2012 genomfört fler än 50 förvärv.
Comets omsättning 2018 var drygt €8,2m (86 MSEK) och bolaget har ca 50 anställda. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.