Erik Appelgren

  • Partner
Photo of Erik Appelgren

Profil

Jag anslöt till Clearwater International från Carnegie Investment Bank i 2023 som partner och ansvarig för Västsverige. Jag har lång erfarenhet från publik/privat M&A och kapitalmarknadstransaktioner efter att ha spenderat omkring 13 år inom nordisk investment banking.

Under min tid inom investment banking så har jag arbetat med bolag inom ett stort antal branscher inom teknik, hälsovård, företagstjänster, konsumentprodukter och verkstad, där jag har fått värdefulla insikter och relationer, som nya kunder kommer dra nytta av. Ett urval av transaktioner från de senaste fem till sex åren inkluderar försäljningen av Progrits till Axcel, det offentliga budet på Cary Group av CVC och Nordic Capital, försäljningen av Livio till KKR-backade GeneraLife, försäljningen av Euroflorist till ett investerarkonsortium, börsintroduktionen av Byggfakta Group av Stirling Square och TA Associates, rådgivare till Klöverns styrelse vid Corems offentliga bud, företrädesemissionen i MTG, börsintroduktionen av Nordic Paper, försäljningen av Aviator Group till Avia Solutions Group, kapitalanskaffningen för Lendify, kvittningsemissionen i Karolinska Development, Investcorps förvärv av Cambio, EQTs offentliga bud på Stendörren, försäljningen av Borgstena Group till DUAL, företrädesemission i Beijer Electronics Group, Stirling Squares förvärv av Docu Nordic, med mera.

Jag kommer att använda mig av min breda och djupa erfarenhet för att ge skräddarsydd rådgivning med högt mervärde till Clearwaters kunder med särskilt fokus på entreprenörer och familjeägda företag som önskar en ny ägarsituation eller partner. Varje situation är unik och jag kommer att sträva efter att, utifrån kundens behov, ge råd som resulterar i den önskvärda mixen vad gäller värdering, transaktionsstruktur, sekretess och anställningstrygghet för anställda. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa stort intresse från de köpare/partners som har högst potential för att möjliggöra långsiktigt värdeskapande genom exempelvis internationalisering, M&A, breddning av erbjudandet, digitalisering, hållbarhet, säljeffektivitet, inköp och rekrytering.

Jag har en Civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi, med inriktning Management and Economics of Innovation, från Chalmers tekniska högskola, och en magisterexamen i nationalekonomi, med inriktning finans från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.