Clearwater International rådgivare till Fasadgruppen vid försäljning till Connecting Capital

Clearwater International rådgivare till Fasadgruppen vid försäljning till Connecting Capital.

Det svenska investmentbolaget Connecting Capital investerar i Fasadgruppen, Sveriges största och enda rikstäckande leverantör av fasadrenoveringar. Bolaget bildades 2016 i samband med samgåendet av två av Sveriges ledande fasadentreprenörer, STARK Fasadrenovering och Karlssons Fasadrenovering, med syftet att skapa Sveriges ledande helhetsleverantör av utvändig renovering. Sedan dess har Fasadgruppen haft en imponerande tillväxtresa med stark organisk som har kompletterats av en rad tilläggsförvärv som har breddat både tjänsteutbudet men även bolagets geografiska täckning. Idag består Fasadgruppen av 5 fasadentreprenörer som alla har ledande positioner på respektive lokala marknad. Bolaget kontrollerar även Robust Hyrställning som tillhandahåller byggställningar.

På årsbasis omsätter Fasadgruppen över €57,6m (600 Mkr) och har cirka 350 anställda.

Ledningen och nyckelpersoner kommer fortsätta att äga en betydande minoritet i bolaget och kommer tillsammans med Connecting Capitals stöd utveckla verksamheten och fortsätta den konsolideringsresa som påbörjats.