Karriär

Vad det innebär att jobba på Clearwater

Vi har en öppen och samarbetsinriktad kultur som tar tillvara på möjligheter och uppmuntrar ambitioner. Våra värderingar Personlig, anpassningsbar och engagerad står i centrum för hur vi gör affärer och hur vi beter oss. Vi gör en genuin skillnad för våra kunder och utmanar oss själva för att hitta de bästa lösningarna.

Vi förstår vikten av att samarbeta och ser till att våra medarbetare har rätt miljö där de kan prestera och samtidigt utvecklas både professionellt och personligt. Oavsett om du är i början av din karriär eller är en erfaren företagsfinansiär är Clearwater International en fantastisk arbetsplats som erbjuder globala möjligheter med utrymme att flytta runt inom organisationen när din karriär utvecklas. Vår senaste undersökning gällande våra medarbetares engagemang (YourSay 2023) gav en rad starka och uppmuntrande resultat:

Visa lediga jobb

engagemang från medarbetare i undersökningen

91%

av medarbetarna skulle rekommendera CWI som en bra arbetsplats

95%

av medarbetarna har förtroende för sitt ledarskap

91%

av medarbetarna känner att de har respekt och stöd från sina kollegor

95%

Stödjer karriärsutveckling

Vår fortsatta framgång är beroende av våra medarbetares styrka och vi är helt och hållet engagerade i att stödja yrkesmässig och personlig utveckling och erbjuda möjligheter att utöka kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Vi är medvetna om att lärande och utveckling också är mycket personligt. Alla har sina egna styrkor, talanger och individuella mål. Därför är vår filosofi lärandedriven". Vi låter dig ta ansvar för din egen utveckling, med god vägledning, och erbjuder en rad olika alternativ som kombinerar professionella workshops, onlineprogram och mentorskap.

The best thing about working at Clearwater International

Clearwater International interviews Zack Goddard, Klaus Hanstead, John Devine, Laurence de Rosamel, Lars Rau Jacobsen, and Sofia Xavier on their favourite thing about working in the business.

Opportunities at Clearwater International

Clearwater International interviews Lars Rau Jacobsen, John Devine, Sofia Xavier, Klaus Hanstead, Zack Goddard, and Khalid Afras on the opportunities that are available when you join Clearwater.

Team highlights at Clearwater International

Clearwater International interviews Klaus Hanstead, Sofia Xavier, John Devine, Zack Goddard, and Lars Rau Jacobsen on their personal highlights since joining the business.

Culture at Clearwater International

Clearwater International interviews Hemavli Bali, Sofia Xavier, John Devine, Klaus Hanstead, Lars Rau Jacobsen, and Khalid Afras on the culture of Clearwater.

Clearwater International Team Event 2022

Clearwater International's 17 offices joined together in Montreux to celebrate a great start to 2022 and strengthen relationships across the international business.

Clearwater International Team Event 2021

Clearwater International's 17 offices joined together in Ibiza to celebrate a great start to 2021 and strengthen relationships across the international business.

Engagemang för mångfald, jämlikhet och integration

Vi gör framsteg inom hela DE&I-spektrumet, inte minst genom att skapa och fortsätta stödja ClearVision-initiativet, som fokuserar på att förbättra kvinnors erfarenheter på Clearwater. Vi är övertygade om att det med tiden kommer att hjälpa oss att förbättra både jämställdheten och den bredare mångfalden i vår verksamhet (Julian Brown, CEO International).


Clearwater International sätter DE&I i centrum för sin verksamhet och vi är fast beslutna att hjälpa alla våra medarbetare att utvecklas kontinuerligt. Vi uppmuntrar därför särskilt ansökningar från kandidater som sannolikt är underrepresenterade.

Team Event 2022

We work incredibly hard but we have lots of fun along the way and, one of the highlights in the Clearwater International calendar, is our annual team event, where colleagues have the opportunity to network, receive business updates and spend quality time together.

WATCH VIDEO

Edit Page