Karriär

Att arbeta hos Clearwater

Vi har en öppen och samverkande kultur som ger möjligheter och omfamnar ambition. Våra värdeord: Personlig, Anpassningsbar och Engagerad, genomsyrar vår rådgivning och hur vi arbetar tillsammans. Vi gör verklig skillnad för de som anlitar oss och utmanar ständigt oss själva att utvecklas och att hitta bästa möjliga lösning för våra kunder.

Vi har ett starkt fokus på lagarbete och vi ser till att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att växa i sina roller och ta ett stort ansvar. Det gör att vi kan leverera bästa möjliga resultat samtidigt som våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas, professionellt och personligt. För oss är trivsel en oerhört viktig faktor och vi strävar efter att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare där gemenskap är en naturlig del av vardagen. Oavsett om du är i början av din karriär eller är mer erfaren är Clearwater International en stimulerande arbetsplats med en tydlig internationell prägel.

Våra värderingar

Vi vinner våra kunders tillit genom hög tillgänglighet och genom lyhördhet för nya idéer. Eftersom varje kunds situation är unik skräddarsyr vi alltid vår rådgivning efter situationen. Hos oss får kunden en engagerad rådgivare som lägger stor vikt vid att alltid hitta bästa möjliga lösning.

Våra värderingar

Vår företagskultur är baserad på transparens, tillit och ömsesidig respekt, vilket går i linje med våra kärnvärden.

Michael Reeves, CEO, Clearwater International

Stödjer karriärsutveckling

Vår fortsatta framgång är beroende av vårt team och vi är engagerade i att stödja professionell och personlig utveckling där våra medarbetare ges möjligheter att bredda och fördjupa sin kunskap, sina färdigheter och sin erfarenhet.

Vi tror att bästa sättet att utvecklas är genom att lära på jobbet. Vi sörjer för att skapa optimala förutsättningar för utveckling genom att arbeta i små team med mycket stöd, men där du tidigt får ta ansvar och möta kunden.

Vi förstår också att lärande och utveckling är högst personligt. Alla har sina egna styrkor, talanger och individuella mål. Vi ger dig därför möjlighet till individuell utveckling med support och vägledning. Som stöd ger vi dig en uppsättning utbildningsverktyg som kombinerar professionella workshops, online-program och mentorskap.

Team Event 2022

We work incredibly hard but we have lots of fun along the way and, one of the highlights in the Clearwater International calendar, is our annual team event, where colleagues have the opportunity to network, receive business updates and spend quality time together.

WATCH VIDEO

Jobbmöjligheter hos Clearwater

We are growing and looking for talented individuals for our team in Stockholm

Clearwater International is seeking skilled and motivated employees to join our team in Stockholm. A leading global corporate finance house with 16 offices around the world, our Stockholm base is one of the leading mid-market M&A advisers in Sweden.

  • Full-time position
  • Stockholm

Intern - We are looking for talented individuals to join our team in Stockholm

As an intern at Clearwater International, you’ll be part of a dedicated team, working on a variety of tasks, gaining knowledge and insights about the industry. The role will enable you to develop your personal and professional skill set, in a variety of areas. Responsibilities include assisting our analysts with company and market research, as well as drafting material and valuation work. Our increasingly popular internship program is one of the main recruitment channels for our firm. We’re currently recruiting for two three-month periods in 2023 - August to October and October to December. The program will be running in parallel with your academic course. Please note that fluency in Swedish is required. Please apply prior to 2023-02-12.

  • Internship
  • Stockholm