Karriär

Att arbeta hos Clearwater

Vi har en öppen och samverkande kultur som ger möjligheter och omfamnar ambition. Våra värdeord: Personlig, Anpassningsbar och Engagerad, genomsyrar vår rådgivning och hur vi arbetar tillsammans. Vi gör verklig skillnad för de som anlitar oss och utmanar ständigt oss själva att utvecklas och att hitta bästa möjliga lösning för våra kunder.

Vi har ett starkt fokus på lagarbete och vi ser till att våra medarbetare har rätt förutsättningar för att växa i sina roller och ta ett stort ansvar. Det gör att vi kan leverera bästa möjliga resultat samtidigt som våra medarbetare ges möjlighet att utvecklas, professionellt och personligt. För oss är trivsel en oerhört viktig faktor och vi strävar efter att skapa den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare där gemenskap är en naturlig del av vardagen. Oavsett om du är i början av din karriär eller är mer erfaren är Clearwater International en stimulerande arbetsplats med en tydlig internationell prägel.

Våra värderingar

Vi vinner våra kunders tillit genom hög tillgänglighet och genom lyhördhet för nya idéer. Eftersom varje kunds situation är unik skräddarsyr vi alltid vår rådgivning efter situationen. Hos oss får kunden en engagerad rådgivare som lägger stor vikt vid att alltid hitta bästa möjliga lösning.

Våra värderingar

Vår företagskultur är baserad på transparens, tillit och ömsesidig respekt, vilket går i linje med våra kärnvärden.

Michael Reeves, CEO, Clearwater International

Stödjer karriärsutveckling

Vår fortsatta framgång är beroende av vårt team och vi är engagerade i att stödja professionell och personlig utveckling där våra medarbetare ges möjligheter att bredda och fördjupa sin kunskap, sina färdigheter och sin erfarenhet.

Vi tror att bästa sättet att utvecklas är genom att lära på jobbet. Vi sörjer för att skapa optimala förutsättningar för utveckling genom att arbeta i små team med mycket stöd, men där du tidigt får ta ansvar och möta kunden.

Vi förstår också att lärande och utveckling är högst personligt. Alla har sina egna styrkor, talanger och individuella mål. Vi ger dig därför möjlighet till individuell utveckling med support och vägledning. Som stöd ger vi dig en uppsättning utbildningsverktyg som kombinerar professionella workshops, online-program och mentorskap.

Jobbmöjligheter hos Clearwater

M&A Internship Program (January-March 2022 and April-June 2022)

As an intern at Clearwater International you will be part of a dedicated team. You will work with a variety of tasks, which will give you knowledge and insights about the industry. Furthermore, the position will enable you to develop your personal and professional skill set. Responsibilities include assisting our analysts with company and market research, as well as material drafting and valuation work. Our internship program is one of the main recruitment channels for our firm. We are currently recruiting for the periods January - March & April - June 2022. The program will be running in parallel with the your course period. Note that fluency in Swedish is required. Please apply prior to 2021-09-29.

  • Intern
  • Stockholm