Karriär

Vad det innebär att jobba på Clearwater

Vi har en öppen och samarbetsinriktad kultur som tar tillvara på möjligheter och uppmuntrar ambitioner. Våra värderingar Personlig, anpassningsbar och engagerad står i centrum för hur vi gör affärer och hur vi beter oss. Vi gör en genuin skillnad för våra kunder och utmanar oss själva för att hitta de bästa lösningarna.

Vi förstår vikten av att samarbeta och ser till att våra medarbetare har rätt miljö där de kan prestera och samtidigt utvecklas både professionellt och personligt. Oavsett om du är i början av din karriär eller är en erfaren företagsfinansiär är Clearwater International en fantastisk arbetsplats som erbjuder globala möjligheter med utrymme att flytta runt inom organisationen när din karriär utvecklas. Vår senaste undersökning gällande våra medarbetares engagemang (YourSay 2023) gav en rad starka och uppmuntrande resultat:

Visa lediga jobb

engagemang från medarbetare i undersökningen

91%

av medarbetarna skulle rekommendera CWI som en bra arbetsplats

95%

av medarbetarna har förtroende för sitt ledarskap

91%

av medarbetarna känner att de har respekt och stöd från sina kollegor

95%

Stödjer karriärsutveckling

Vår fortsatta framgång är beroende av våra medarbetares styrka och vi är helt och hållet engagerade i att stödja yrkesmässig och personlig utveckling och erbjuda möjligheter att utöka kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Vi är medvetna om att lärande och utveckling också är mycket personligt. Alla har sina egna styrkor, talanger och individuella mål. Därför är vår filosofi lärandedriven". Vi låter dig ta ansvar för din egen utveckling, med god vägledning, och erbjuder en rad olika alternativ som kombinerar professionella workshops, onlineprogram och mentorskap.

Det bästa med att arbeta på Clearwater International

Clearwater International intervjuar Zack Goddard, Klaus Hanstead, John Devine, Laurence de Rosamel, Lars Rau Jacobsen och Sofia Xavier om vad de tycker är det bästa med att arbeta inom företaget.

Möjligheter på Clearwater International

Clearwater International intervjuar Lars Rau Jacobsen, John Devine, Sofia Xavier, Klaus Hanstead, Zack Goddard och Khalid Afras om de möjligheter som erbjuds när man börjar arbeta på Clearwater.

Teamhöjdpunkter på Clearwater International

Clearwater International intervjuar Klaus Hanstead, Sofia Xavier, John Devine, Zack Goddard och Lars Rau Jacobsen om deras personliga höjdpunkter sedan de började jobba på Clearwater.

Kulturen på Clearwater International

Clearwater International intervjuar Hemavli Bali, Sofia Xavier, John Devine, Klaus Hanstead, Lars Rau Jacobsen och Khalid Afras om kulturen på Clearwater.

Clearwater International Team Event 2022

Clearwater Internationals 17 kontor samlades i Montreux för att fira en bra start på 2022 och stärka relationerna inom den internationella verksamheten.

Clearwater International Team Event 2021

Clearwater Internationals 17 kontor samlades på Ibiza för att fira en bra start på 2021 och stärka relationerna inom den internationella verksamheten.

Engagemang för mångfald, jämlikhet och integration

"Vi gör framsteg inom hela DE&I-spektrumet, inte minst genom att skapa och fortsätta stödja ClearVision-initiativet, som fokuserar på att förbättra kvinnors erfarenheter på Clearwater. Vi är övertygade om att det med tiden kommer att hjälpa oss att förbättra både jämställdheten och den bredare mångfalden i vår verksamhet" (Thomas Gaucher, Managing Partner and International Co-Chair).

Clearwater International sätter DE&I i centrum för sin verksamhet och vi är fast beslutna att hjälpa alla våra medarbetare att utvecklas kontinuerligt. Vi uppmuntrar därför särskilt ansökningar från kandidater som sannolikt är underrepresenterade.

Team Event 2022

We work incredibly hard but we have lots of fun along the way and, one of the highlights in the Clearwater International calendar, is our annual team event, where colleagues have the opportunity to network, receive business updates and spend quality time together.

WATCH VIDEO