Clearwater International rådgivare till Investment AB Latour vid försäljning av Specma till Schouw A/S

Clearwater International rådgivare till Investment AB Latour vid försäljning av Specma till Schouw A/S.

Specma är en ledande aktör på den nordiska hydraulikmarknaden. Bolaget har ca 750 anställda i åtta länder och omsätter ca €150m (1 400 Mkr). Clearwater International har agerat rådgivare till Investment AB Latour (Publ) vid försäljningen till det danska börsnoterade investmentbolaget Schouw A/S. Köpeskillingen (enterprise value) var €88,7m (820 Mkr).

Specma Group grundades redan 1920 och har varit en del av Investment AB Latour sedan starten 1985. Bolaget har en ledande position inom hydraulik och ledningskomponenter i Norden. Verksamheten är indelad i två divisioner, Global och Nordic, där Global levererar hydrauliksystem och ledningskomponenter till ledande globala OEMs och Nordic servar eftermarknaden och mindre lokala OEMs. Bolaget har en global närvaro och är verksamt i åtta länder, Sverige, Finland, Danmark, England, Polen, Kina, Brazilien och USA.

Från 1990 och framåt har bolaget vuxit från ca €5,4m (50 Mkr) till €130m (1 200 Mkr) 2008, både organiskt och genom förvärv. Under finanskrisen drabbades bolaget hårt av att efterfrågan på hydraulikkomponenter minskade, men under nytt ledarskap från 2013 och framåt har bolaget utvecklats mycket väl. Vid försäljningstillfället omsatte bolaget ca €150m (1 400 Mkr) med god lönsamhet.

 • Image of AB Latour Company Logo
  säljer
  Image of Specma Company Logo
  till
  Image of Schouw A/S Company Logo
  Sell-side
  Konfidentiellt
  View Back of Transaction
  Clearwater rådgivare

  Rådgivare till Investment AB Latour vid försäljning av Specma till Schouw

  Läs mer