Clearwater International rådgivare till Stena Metall vid försäljningen av Stena Components till Lazarus Industriförvaltning

Stena Components erbjuder kvalificerad verkstadskompetens och kundanpassade stålkomponenter till nordisk industri. Tillverkningen i Nybro startades 1974 under namnet Nybro Stålprodukter och har sedan dess utvecklats till en komplett verkstad på 13,000 kvm, med 75 anställda och en gedigen maskinpark.

Till följd av en strategisk översyn inom Stena Metall-koncernen fattades beslutet att avyttra Stena Components. Köparen Lazarus Industriförvaltning är ett investeringsbolag med fokus på verksamheter med lovande framtidspotential, men som uppvisat svag historisk lönsamhet. Lazarus kommer att bidra med resurser, erfarenhet och stöd för att fortsätta utveckla Stena Components verksamhet och erbjudande.