Clearwater International rådgivare till Hotscreen vid försäljning till Röko

Clearwater International rådgivare till ägarna av Hot Screen vid försäljningen till Röko.

Hot Screen grundades 1991 i Kungsbacka och är idag en av Nordens ledande tillverkare av värmetransfers och på värmningsmaskiner med målsättningen att framställa värmetransfer med hög kvalitet, miljövänligt i alla led och till rätt pris. Bolaget förvärvades av nuvarande ägare 2014 och har sedan dess tredubblat omsättningen. Under perioden har Hot Screen även byggt en av världens mest moderna och miljövänliga tillverkningsenheter i Fjärås utanför Kungsbacka.

Bolagets nuvarande ägare kommer vara fortsatt stora ägare och driva verksamheten vidare i partnerskap med Röko, med en tydlig ambition om att ytterligare accelerera den organiska tillväxten, inte minst i övriga Europa.