Ansvarsfriskrivning via e-post

Detta e-postmeddelande och informationen i det och i eventuella bilagor är konfidentiella och kan vara privilegierade. Meddela oss omedelbart om du har fått detta e-postmeddelande av misstag. Du har inte behörighet att, och får inte avslöja, kopiera, distribuera eller behålla detta e-postmeddelande eller någon del av det.

E-postöverföring kan inte garanteras vara säker eller felfri eftersom information kan fångas upp, skadas, förloras eller förstöras, komma sent, vara ofullständig eller innehålla virus. Clearwater International ansvarar därför inte för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet i detta meddelande eller bifogade dokument eller för skador som ditt datorsystem har orsakat av fel eller virus i e-postmeddelandet eller några bifogade dokument.

Clearwater International är handelsnamnet för Clearwater Corporate Finance LLP, ett aktiebolag, registrerat i England och Wales, registrerat nummer: OC311299, säte: Colmore Row 9, Birmingham, B3 2BJ. Auktoriserad och reglerad av Financial Conduct Authority FCA Ref nr 483062. En lista över medlemmarnamn finns tillgänglig för inspektion på ovanstående kontor.
Öppna i Google Översätt