Privatlivspolitik

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger (maj 2018)

Clearwater International (”vi”, ”os”, ”vores”) er forpligtet til at beskytte og respektere beskyttelse af dine personlige oplysninger. Denne erklæring beskriver, hvordan de personlige oplysninger, vi indsamler, bliver behandlet af os. Læs denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger omhyggeligt for at forstå vores synspunkter og praksis samt dine rettigheder vedrørende personlige oplysninger. Ved at besøge www.clearwaterinternational.com (vores websted) bliver dine personlige oplysninger behandlet som beskrevet i denne erklæring.

Clearwater International består af forskellige juridiske enheder og selskaber, som er registreret i forskellige retskredse, hvoraf nogle er enheder med begrænset ansvar. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er udstedt på vegne af alle Clearwater Internationals enheder og i det omfang, vi er dataansvarlig.

Clearwater International K/S er et selskab med begrænset ansvar, der er registreret i Danmark med nummer 28 14 81 43. Dets registrerede kontor har adresse på Dalgas Avenue 48, 8000 Aarhus C, Danmark.

Desuden har Clearwater International en filial i Kina, som vi ikke deler personlige oplysninger med.

Personlige oplysninger

Begrebet ”personlige oplysninger” betyder alle oplysninger vedrørende dig, f.eks. navn, kontaktoplysninger, kontaktpræferencer. De omfatter ikke oplysninger, der ikke længere identificerer dig, f.eks. anonyme akkumulerede data.

Afhængig af hvilket forhold du har til Clearwater International, kan de opbevarede oplysninger omfatte ansættelseshistorik, uddannelsesoplysninger og andre oplysninger samt kontaktoplysninger. De kan også omfatte en liste over vores kontakthistorik med dig og kommentarer, meninger eller referencer fra tredjeparter.

Disse oplysninger opbevares i sikre, beskyttede og fortrolige databaser, som kun er tilgængelige for medlemmer af Clearwater International-teamet.

Hvilke oplysninger indsamler vi?
Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?


Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Hvem kan vi dele dine oplysninger med?
Hvordan opbevares og beskyttes dine oplysninger?
Hvilke rettigheder har du?
Ændringer til denne erklæring
Cookies
Kontakt os

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 • Oplysninger, du giver os Det er oplysninger om dig, som du giver os ved at udfylde formularer på vores websted eller i korrespondance via telefon, e-mail eller andet. De oplysninger, du giver os, kan omfatte navn, jobtitel, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer samt økonomiske oplysninger.
 • Oplysninger, vi indsamler om din brug af vores websted I forbindelse med dine besøg på vores websted indsamler vi automatisk følgende oplysninger:
 • Den IP-adresse, der bruges til at forbinde din enhed med internettet, det sted, du oprettede forbindelse til vores tjenesteydelse, din internettjenesteudbyder (ISP), og hvilken type enhed du bruger til at få adgang til tjenesten.
 • Oplysninger, vi indsamler generelt i forbindelse med vores relation Det er oplysninger om dig, din rolle, din ansættelseshistorik, dine personlige interesser og oplysninger om brug af tjenesten.
 • Oplysninger, vi indsamler, når du ringer til os Hvis du ringer til os, indsamler vi automatisk følgende oplysninger:
 • det telefonnummer, du ringede til os fra
 • Oplysninger, vi modtager fra andre kilder Vi gennemfører målrettede undersøgelser af virksomheder, som kan drage nytte af vores tjenesteydelser og opdateringer på basis af specifikke kriterier for sektor og finansielle kriterier. Vi kontakter beslutningstagere i disse virksomheder ved brug af personlige oplysninger (inklusive navn, jobtitel, kontaktoplysninger, ansættelseshistorik), der er indsamlet fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. søgemaskiner eller websteder. Vi træffer ikke automatiske beslutninger og vil heller ikke gøre det i fremtiden.
 • Levering af personlige oplysninger online Det er oplysninger, du kan vælge at give os ved at bruge kontaktformularerne på vores websted. De omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og præferencer for modtagelse af e-mails fra os. Lad os vide, hvis disse oplysninger ændres, så vi kan opdatere vores oplysninger.

Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?

Vi behandler dine personlige oplysninger med følgende formål:

 • I overensstemmelse med en kontrakt for at:
  • behandle oplysninger på din anmodning med henblik på indgåelse af en kontrakt;
  • levere vores tjenesteydelser til dig;
  • behandle betalinger;
  • sikre kontinuitet for virksomheden og tjenesteydelser;
  • sende meddelelser om tjenesteydelsen, så du modtager en fuld og funktionsdygtig tjenesteydelse, og så vi kan opfylde vores forpligtelser over for dig. Disse kan sendes via e-mail eller almindelig post eller, hvis omstændighederne kræver det, kan vi kontakte dig via telefon. Disse omfatter meddelelser om ændringer af vores tjenesteydelse.

Hvis du undlader at give sådanne personlige oplysninger, kan det medføre, at ovenstående handlinger forsinkes, eller at vi ikke kan levere vores tjenesteydelser.

Legitim interesse

Clearwater International har en legitim interesse i at markedsføre sine tjenesteydelser over for eksisterende og potentielle kunder samt forretningskontakter. Gennem vores kommunikation leverer vi oplysninger om M&A, gældsfinansieringsmuligheder og markedstendenser.

 • Idet det er vores legitime interesse at levere den bedste service og forbedre og få vores virksomhed til at vokse, behandler vi oplysninger med det formål at:
  • levere en tilpasset tjenesteydelse til dig;
  • levere oplysninger til dig om markedstendenser og muligheder;
  • forbedre vores tjenesteydelser;
  • beskytte vores websted og systemer;
  • forstå vores kundebase og købstendenser;
  • opdatere og forbedre kundefortegnelser;
  • bestride eller gøre retskrav gældende og undersøge klager; og
  • forstå effekten af vores markedsføring.

Vi foretager analyser for at forbedre vores tjenesteydelser i henhold til ovenstående.

Du har ret til at gøre indvendinger mod behandling, som udføres af hensyn til vores legitime interesser. Se afsnittet Hvilke rettigheder har du? nedenfor for at få flere oplysninger.

 • For at overholde juridiske krav vedrørende:
  • leveringen af tjenesteydelser;
  • databeskyttelse;
  • sundhed og sikkerhed;
  • bekæmpelse af hvidvask af penge;
  • undersøgelser af svig;
  • medvirke til retshåndhævelse; og
  • alle andre juridiske forpligtelser, som vi af og til påtager os.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, medmindre vores tilsynsmyndigheder forpligter os til andet, eller vi vi bliver bedt om at fjerne sådanne oplysninger fra vores fortegnelser. En kopi af vores plan for opbevaring af data kan rekvireres.

Hvem kan vi dele dine oplysninger med?

Til de formål, der er angivet i afsnittet ”Hvorfor indsamler vi disse oplysninger?” ovenfor, deler vi dine personlige oplysninger med:

 • Følgende kategorier af tredjeparter, hvoraf vi ansætter nogle til at levere tjenesteydelser, herunder:
 • forretningspartnere, datterselskaber, leverandører og underleverandører i forbindelse med opfyldelsen af den kontrakt, vi indgår med dig;
 • analyse- og søgemaskineleverandører, der hjælper os med at forbedre og optimere vores websted;
 • e-mail-marketingplatforme, der hjælper os med at sende elektroniske meddelelser;
 • hosting-tjenesteydelser og systemer til indholdsstyring, der gør det muligt for os at levere oplysninger via vores websted;
 • leverandører af kundeundersøgelser for at modtage feedback og forbedre vores tjenesteydelser.
 • Medlemmer af gruppen, dvs. vores medlemmer.

Desuden kan vi afsløre dine personlige oplysninger over for en relevant tredjepart:

 • I tilfælde af, at vi sælger eller køber virksomheder eller aktiver, deler vi dine personlige oplysninger med den fremtidige sælger eller køber af sådanne virksomheder eller aktiver.
 • Hvis vi opkøbes af en tredjepart, vil de personlige oplysninger, som vi opbevarer om vores kunder, være blandt de overdragede aktiver.
 • Hvis vi er forpligtet til at afsløre eller dele dine personlige oplysninger for at opfylde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores vilkår for brug og andre aftaler; eller for at beskytte vores kunders, tilsynsmyndigheds eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. (Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med det formål at beskytte mod svig, forhindre hvidvask af penge og reducere kreditrisici).

Vi udlåner eller sælger ikke dine oplysninger til tredjeparter.

Hvordan opbevares og beskyttes dine oplysninger?

Hos Clearwater International tager vi din sikkerhed meget alvorlig, og vi er forpligtet til at beskytte dine personlige og finansielle oplysninger. Alle de oplysninger, vi opbevarer, gemmes på vores sikre servere. Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, der giver dig adgang til bestemte dele af vores tjenesteydelse, er det dit ansvar at holde denne adgangskode hemmelig. Vi beder dig om ikke at dele en adgangskode med andre.

Vi kan dele dine personlige oplysninger med vores tjenesteudbydere, og dette kan indebære, at de overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), eller med vores datterselskab i Kina, hvor databeskyttelseslovene muligvis ikke er så restriktive som dem, der gælder hos os. I de tilfælde, at vi gør det, sørger vi for, at det sker i overensstemmelse med lovgivningen, og vi træffer hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at det beskyttelsesniveau, som gælder for de personlige oplysninger, som behandles i disse lande, svarer til det beskyttelsesniveau, der gælder i EØS. Sådanne forholdsregler kan indebære, at dine data kun overdrages til jurisdiktioner, for hvilke der foreligger en beslutning truffet af Europa-Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der anvendes modelklausuler, som er godkendt af Europa-Kommissionen.

Vi gør vores bedste for at sikre, at data er nøjagtige, fuldstændige, aktuelle og troværdige til det tilsigtede formål. Vi træffer hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske forholdsregler og foranstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, misbrug, ændring eller tab. Vores interne politikker og procedurer har til formål at sikre, at vi beskytter alle oplysninger, vi indsamler eller behandler, så de forbliver beskyttede og fortrolige. I det omfang vi afslører personlige oplysninger over for kunder eller tredjeparter, kræver vi, at de beskytter sådanne oplysninger korrekt, så de forbliver beskyttede og fortrolige, og på anden måde behandler sådanne oplysninger i henhold til gældende lov.

Hvilke rettigheder har du?

Du har følgende rettigheder. Du kan til enhver tid gøre disse rettigheder gældende ved at kontakte os på adressen Clearwater International, 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ eller [email protected]. Du har ret til:

 • at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger til marketingformål. Vi informerer dig, hvis vi ønsker at bruge dine oplysninger til sådanne formål;
 • at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger der, hvis de behandles på basis af legitime interesser, medmindre der er tvingende grunde til denne behandling;
 • at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger til videnskabelige og historiske forskningsformål, hvis det er relevant, medmindre behandlingen er i den offentlige interesse;
 • at anmode os om adgang til de personlige oplysninger om dig, vi opbevarer;
 • at bede om, at de oplysninger, vi opbevarer om dig, bliver ændret, hvis de ikke er korrekte eller fuldkomne.
 • at bede om, at oplysninger bliver slettet i det omfang, at de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet, at du udnytter din ret til indsigelse, som er beskrevet nedenfor, og der ikke er nogen overordnet legitim grund til at behandle oplysningerne, dataene behandles ulovligt, dataene skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse. Når Clearwater International bliver bedt om at fjerne en post fra vores database, vil vi bevare et minimum af oplysninger for at sikre, at vi ikke kontakter dig eller indsamler sådanne oplysninger igen i fremtiden;
 • til at bede om, at behandlingen af disse oplysninger begrænses, nøjagtigheden af disse oplysninger bestrides, behandlingen er ulovlig, de personlige oplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet, eller du gør din ret til indsigelse gældende (afventende verificering af, om der er legitime grunde til at behandle oplysningerne);
 • at bede om dataportabilitet, hvis behandlingen udføres automatisk, og det juridiske grundlag for behandlingen er samtykke eller kontrakt.

Hvis du har problemer eller betænkeligheder i forbindelse med dine oplysninger eller ønsker at informere os om oplysninger, der ikke er korrekte, bedes du informere os ved at kontakte os på [email protected]. Hvis du ikke er tilfreds med vores behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til at indsende en klage til den relevante tilsynsmyndighed, som er angivet her:

Ændringer til vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Denne erklæring kan blive opdateret fra tid til anden. Tjek jævnligt for at se, om vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet opdateret eller ændret.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som downloades til en terminal, f.eks. en computer eller smartphone, når brugeren får vist et websted. Den gør det muligt for webstedet at genkende den pågældende brugers enhed og gemme nogle oplysninger om brugerens præferencer eller tidligere handlinger.

Vi bruger cookies og lignende teknologi til at kende forskel på dig og andre brugere af vores websted. Det hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du bruger vores websted, og gør det også muligt for os at forbedre vores websted. Det ikke vores hensigt at bruge cookies til at identificere personer eller gemme personlige oplysninger.

Vi bruger følgende cookies til nedenstående formål:

 • Strengt nødvendige cookies Disse cookies er nødvendige for at bruge vores websted. De omfatter for eksempel cookies, der gør det muligt for dig at logge på beskyttede områder på vores websted.
 • Analytiske cookies/ydeevnecookies De gør det muligt for os at genkende og tælle besøgende og se, hvordan besøgende bruger vores websted. Det hjælper os med at forbedre vores websted, for eksempel ved at sikre, at brugere nemt finder det, de søger.
 • Funktionalitetscookies Disse bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores websted. De gør det muligt for os at tilpasse indholdet til dig og huske dine præferencer.

Du kan finde flere oplysninger om netop de cookies, vi bruger, og formålet med, at vi bruger dem, i nedenstående tabel:

Navn på cookie

Type

Formål

Udløber

_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Analytiske cookies/ydeevnecookies for websted

Til at indsamle oplysninger om, hvor mange der bruger vores websted, hvilke sider de besøger, og hvor lang tid de bruger på hver side. Clearwater International udarbejder derefter rapporter og ser på, hvordan vi kan forbedre vores websted (for eksempel ved at ændre indholdet eller forbedre brugernavigationen).

_utma: persistent

_utmb: end of session

_utmc: 30 minutter efter afslutningen af session

_utmz: 6 måneder

Cuvid

Web Analytics

Skrives typisk i browseren efter det første besøg på webstedet fra den pågældende webbrowser. Denne cookie bruges til at definere de enkelte besøgende på webstedet, og den opdateres ved hver sidevisning. Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning har denne cookie desuden et entydigt id, som programmet bruger til at sikre, at cookien er både gyldig og tilgængelig.

To år fra angivet dato

cusid

Web Analytics

Denne cookie bruges til at starte og fortsætte en brugersession på webstedet

30 minutter fra angivet dato

cuvon

Web Analytics

Bruges til at vise, hvornår en besøgende sidst fik vist en side

30 minutter fra angivet dato

Du kan blokere cookies ved at aktivere den indstilling i din browser, der gør det muligt at afvise indstillingen af alle eller nogle cookies. Hvis du imidlertid blokerer alle cookies (herunder nødvendige cookies) i din browser, kan du måske ikke få adgang til alle dele af vores websted.

Hvis du får vist vores websted i en anden browser eller på en anden enhed – eller sletter cookies på din computer – skal du muligvis nulstille dine indstillinger.

Kontakt os

Spørgsmål, kommentarer og anmodninger vedrørende denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er velkomne og skal stiles til Clearwater International, Dalgas Avenue 48, Aarhus C, Danmark eller via [email protected].