2021 – et rekordår for M&A-markedet og Clearwater International

Copenhagen city

God adgang til risikovillig kapital og fortsat høj opkøbsappetit hos både finansielle og strategiske købere. Fortsatte supply-chain-udfordringer. Inflationspres, men fortsat lavrentemiljø. Trends drevet af digitalisering og bæredygtighed.

Det er nogle af de faktorer og trends, som, vi forventer, vil præge M&A-markedet i 2022. Oven på et 2021, som i M&A-perspektiv slog alle rekorder for aktivitet, har vi set lidt nærmere på, hvad der gjorde 2021 til et så aktivt år i M&A - og om vi kan forvente, at niveauet fortsætter i 2022.

Kombinationen af nye salgsprocesser, der blev igangsat, og en stor opkøbsappetit fra både finansielle og strategiske købere, gjorde, at 2021 endte som et rekordår på M&A-markedet

Rekordmange M&A-transaktioner i 2021 midt i en global pandemi – hvordan hænger det sammen?

Efter et 2020, hvor Covid-19 tog alle overskrifter og fik M&A-markedet til at gå i stå i nogle måneder efter pandemiens udbrud, kom der igen gang i virksomhedshandlerne mod slutningen af 2020. Usikkerheden omkring håndteringen af Covid-19 blev mindre, og skrækscenariet om voldsom økonomisk recession viste sig ikke at holde stik. Den spirende optimisme og fremgang i aktiemarkederne gjorde, at mange af de transaktioner, der var sat på standby i 2020, blev genoptaget og gennemført. Kombinationen af nye salgsprocesser, der blev igangsat, og en stor opkøbsappetit fra både finansielle og strategiske købere, gjorde, at 2021 endte som et rekordår på M&A-markedet. Baseret på data fra M&A-mediet Mergermarket talte 2021 ca. 420 transaktioner – 46 % flere end 2019, som indtil 2021 holdt rekorden.

Graph antal transaktioner dansk
Source: Mergermarket

Hvad lå bag aktivitetsniveauet i 2021, og hvordan tegner 2022 sig?

Selvom der i rekordniveauet fra 2021 også lå en række transaktioner, der blev udskudt fra 2020, var 2021 præget af en række andre faktorer, som, vi forventer, vil fortsætte i 2022:

Stærk økonomi og trimmede forretninger

Samtidig blev en række megatrends som bæredygtighed, digitalisering og automatisering endnu mere relevante for virksomhederne og deres strategi

Da Covid-19 tog overskrifterne i 2020, og de økonomiske udsigter, der fulgte efter, var bekymrende, valgte de fleste virksomheder at se deres forretning efter i sømmene og trimme den til at kunne stå imod en længere økonomisk krise. De skar det overflødige fedt fra, styrkede likviditeten med kapitaltilførsler og udvidede kreditrammer og holdt igen med udbyttebetalinger.

Da de mørke skyer begyndte at fortage sig, stod mange virksomheder derfor med en stærk og trimmet forretning, et solidt kapitalgrundlag og aktionærer, der ønskede fokus på vækst og forrentning af deres investering. Samtidig blev en række megatrends som bæredygtighed, digitalisering og automatisering endnu mere relevante for virksomhederne og deres strategi, og opkøb gjorde det muligt at realisere strategien væsentligt hurtigere end ved organisk udvikling.

Derfor har vi i 2021 set en række opkøb, som er drevet af virksomhedernes strategiske målsætninger ift. de nævnte megatrends - f.eks. VODA, som er servicepartner på bio- og affaldsenergimarkedet og Dancutter, som producerer robotbaseret renovering af rør. Og vi forventer, at billedet vil fortsætte i 2022.

Rekordniveau af ”dry powder” hos kapitalfondene og øget interesse fra family offices

Ved indgangen til 2020 var investeringstilsagnet til kapitalfondene rekordhøjt, og der var derfor betydelige mængder kapital klar til at blive investeret. Covid-19 satte dog opkøbsappetitten på standby i 2020, men det gjorde den kun endnu større blandt fondene i 2021, specielt nu hvor kapitalrejsningen til de næste fonde var kommet godt i gang igen i 2021. Det afspejler sig også i de mange kapitalfondstransaktioner, som vi i Clearwater International rådgav på i 2021 som f.eks. salget af den kosmetiske klinikkæde N’AGE til Maj Invest Equity og Pixelz til Adelis Equity. Kombineret med god mulighed for akkvisitionsfinansiering hos banker og kreditfonde og et fortsat lavt renteniveau forventer vi også en stor appetit fra fondene i 2022.

En anden tendens, vi forventer, vil fortsætte i 2022, er opkøbsaktivteten drevet af family offices

En anden tendens, vi forventer, vil fortsætte i 2022, er opkøbsaktivteten drevet af family offices, hvor formuende familier eller privatpersoner investerer deres kapital i veldrevne solide virksomheder for at opnå risikospredning og afkast og bidrage til virksomhedernes fortsatte udvikling og vækst. Her har vi bl.a. rådgivet e-commerce-forretningen Sengetid ved salget til Lars Larsen Group, Kramp Group i frasalget af Grene Wind Industry Supplies til Bagger-Sørensen Equity, samt Green Box, der er producent af præfabrikerede bæredygtige badeværelser, hvor ejerne indgik partnerskab med et dansk family office.

Risikospredning og exit-planlægning

Flere har set muligheder i opkøb eller at få en medinvestor om bord

De sidste par år har været ganske turbulente for mange private virksomhedsejere – fra dystre økonomiske udsigter i 2020, hvor overlevelse var i fokus, til et 2021, hvor der i mange brancher har været rekordhøj efterspørgsel, og udfordringerne i stedet har været manglende arbejdskraft, prisstigninger og mangel på råvarer samt udfordrede globale logistikkæder. De forhold har også bidraget til, at flere virksomhedsejere har genovervejet ejerstrategien. Flere har set muligheder i opkøb eller at få en medinvestor om bord, men mange overvejer også muligheden for et helt eller delvist salg af virksomheden for at tage noget risiko af bordet.

Kombineret med globale koncerners frasalg af forretningsområder og kapitalfondenes salg af porteføljevirksomheder gør det, at vi fortsat ser et solidt udbud af gode virksomheder, som søger en ny ejerstruktur.

E-commerce, digitalisering, automatisering, value shares og ESG

Opkøbsaktiviteten har været høj på tværs af de fleste sektorer, men der har været områder, hvor appetitten har været specielt høj. Især inden for e-commerce, hvor Covid-19 accelererede konverteringen fra fysisk til online handel, og hvor der har været øget fokus på digitalisering og automatisering i alle virksomheder for at øge effektiviteten og specielt fleksibiliteten i en omskiftelig verden. Inden for e-commerce og e-comm tech rådgav vi i 2021 f.eks. på salget af Sinful til Polaris, Kaffekapslen til Ceder Capital samt Webshipper til nShift, ejet af Marlin Equity og Fransisco Partners.

Vi har dog også set stor appetit efter mere traditionelle stabile virksomheder inden for produktion, handel og service, hvor fortsat lavt renteniveau og god adgang til risikovillig kapital giver mulighed for et fornuftigt afkast. Et godt eksempel er de svenske børsnoterede industrikonglomerater som Indutrade, Addtech, Storskogen, Lifco og Lagercrantz, som har haft stor appetit efter veldrevne stabile nordiske virksomheder – og som uden tvivl vil fortsætte deres høje opkøbskadence i 2022. Her rådgav vi i 2020 bl.a. på salget af Danmatic til Storskogen og Alflow til Indutrade.

virksomheder med teknologi eller forretningsmodeller, der spiller en rolle i forhold til bæredygtighed og ESG, kan være attraktive investeringsmuligheder

En trend, der har overskygget alle andre i 2021 og uden tvivl vil være dominerede i 2022, er investorernes fokus på ESG og bæredygtighed. Både fordi investorer som f.eks. pensionskasser ønsker at tage aktivt del i den grønne omstilling, men også fordi virksomheder med teknologi eller forretningsmodeller, der spiller en rolle i forhold til bæredygtighed og ESG, kan være attraktive investeringsmuligheder, da efterspørgslen efter grønne løsninger vokser, hvad end den er drevet af reguleringer eller kundernes ønsker. Med fortsat flere fonde med fokus på impact-investeringer og ESG er der ingen tvivl om, at den grønne omstilling vil være en af de stærkeste trends, vi kommer til at se i M&A-markedet i 2022.


Fortsat attraktiv prissætning på veldrevne vækstvirksomheder vil uden tvivl påvirke mange virksomhedsejeres overvejelser omkring exit-strategi

Lovende udsigter for 2022

Selvom der uden tvivl vil være forhold, der vil dæmpe M&A-aktiviteten i 2022, såsom fortsatte supply-chain-udfordringer, mangel på råvarer og arbejdskraft og potentielle rentestigninger som følge af inflationsudviklingen, så tyder alt på, at 2022 bliver et år med høj M&A-aktivitet. Fortsat attraktiv prissætning på veldrevne vækstvirksomheder vil uden tvivl påvirke mange virksomhedsejeres overvejelser omkring exit-strategi. Samlet set har forudsætningerne for et virksomhedssalg sjældent set bedre ud end i 2022, og derfor er timingen for et helt eller delvist salg god.

Året, der gik - i egne rækker

vi havde det store privilegium at rådgive ved 31 virksomhedsoverdragelser i Danmark

2021 blev også et år i rekordernes tegn i Clearwater International, hvor vi havde det store privilegium at rådgive ved 31 virksomhedsoverdragelser i Danmark. Det er det højeste antal transaktioner, vi har gennemført på et år nogensinde. Derfor er vores organisation også vokset, og vi er stolte over, at vores danske team nu består af 43 gode kollegaer, som i 2021 har lagt sig ekstra i selen for at få transaktionerne godt og sikkert i mål.

2021 blev også året, hvor vi i partnerkredsen tog de sidste skridt i det generationsskifte, vi har gennemgået over de sidste år. Væksten har betydet flere partnere, og vi er nu ni, hvor langt de fleste har arbejdet sammen i Clearwater International i mere end 10 år med en samlet anciennitet på næsten 150 år. Vi har derfor ændret vores governancemodel til en bredere partnerskabsledelse, som passer til vores partnergruppes sammensætning og tætte samarbejde. Det sidste skridt tog vi i starten af 2021, hvor John Jensen gav direktørposten videre til Lars Rau Jacobsen. John har desuden valgt at søge nye udfordringer uden for Clearwater International og bruge sin omfattende erfaring som aktiv investor. En stor tak til John for hans store indsats over de sidste 20 år – vi glæder os til et godt samarbejde i fremtiden.

Vi ser frem til et 2022 med fortsat høj aktivitet på M&A-markedet og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere.

Vis alle indsigter