Høj M&A-aktivitet i 2022 – med udsigt til et mere normalt 2023

Financial macro economic stats

Her i den spæde start på 2023 kan vi se tilbage på et 2022, der på M&A-markedet blev endnu et år med meget høj aktivitet i Danmark - trods flere globale økonomiske og geopolitiske begivenheder.

2023 vil forventeligt bringe et mere normalt M&A-marked, der dog hurtigt kan accelerere igen, hvis den generelle økonomi kommer ind i en mere stabil og forudsigelig udvikling

Begivenheder, som skabte større usikkerhed og gjorde, at tempoet aftog i løbet af året og bragte M&A-markedet mod mere normale tilstande i forhold til de sidste to års rekordhøje aktivitetsniveau.

2023 vil forventeligt bringe et mere normalt M&A-marked, der dog hurtigt kan accelerere igen, hvis den generelle økonomi kommer ind i en mere stabil og forudsigelig udvikling.

Fra perfekt start til normalisering af markedet

M&A markedet fortsatte i starten af 2022 med samme høje aktivitetsniveau, som vi så i 2021. Med høj efterspørgsel på tværs af brancher, veltrimmede købere og sælgere med rekordregnskaber og adgang til rigelige mængder kapital og finansiering på attraktive vilkår.

Samlet set perfekte vilkår for M&A-markedet. Forudsætningerne ændrede sig dog hurtigt med krigen i Ukraine, en begyndende energikrise og stigende inflation bl.a. som følge af drastisk stigende priser på bl.a. energi, fragt, råvarer og fortsat mangel på kritiske komponenter. Omstændigheder, som blev efterfulgt af en brat afslutning på snart 10 års negativt rentemiljø, hvor prisen på finansiering og kapital på kort tid skød i vejret.

M&A-grundforudsætning sat på prøve

En af de væsentligste forudsætninger for at gennemføre virksomhedstransaktioner er visibilitet og stabilitet. At både køber og sælger har et nogenlunde identisk syn på den forventede udvikling - hvordan marked, kunder, leverandører og produktion forventer at udvikle sig, så køber er komfortabel ved at købe den givne virksomhed – og sælger kan få en attraktiv pris.

En af de væsentligste forudsætninger for at gennemføre virksomhedstransaktioner er visibilitet og stabilitet

Den forudsætning blev udfordret, og den lavere visibilitet i markedet gjorde, at banker og andre finansieringskilder tog en mere konservativ tilgang til finansiering af virksomhedstransaktioner. Det har i andet halvår medført, at specielt kapitalfondstransaktioner har været udfordret af sværere adgang til transaktionsfinansiering.

Så fra et 2022, der fortsatte takterne fra 2021 med fortsat stigende M&A-aktivitet, blev risikobilledet med kort varsel ændret. Det kom til udtryk i andet halvår af 2022 med et lavere antal gennemførte virksomhedstransaktioner end i samme periode i 2021 med 180 gennemførte transaktioner sammenlignet med 220 i 2021.

Gennemførte salg af danske virksomheder

Gennemførte salg af danske virksomheder Graph update V1

Høj aktivitet trods udfordrende vilkår

Trods de ændrede vilkår for den generelle økonomi og M&A-markedet endte 2022 stadig med at være et år, hvor antallet af transaktioner var på niveau med 2021 og dermed sammen med 2021 et år med et historisk set meget højt aktivitetsniveau. Selv i andet halvår i 2022, hvor risikobilledet ændrede sig væsentligt, har antallet af transaktioner stadig været højere end alle andre historiske år bortset fra 2021. Her kan den aftagende aktivitet med rette nærmere betegnes som en normalisering af M&A-markedet i forhold til et 2021 og første halvår 2022, som markerede sig med en exceptionel høj aktivitet.

Det er også værd at bemærke, at Danmark i forhold til resten af Europa har oplevet et betydeligt lavere fald i antallet af gennemførte M&A-transaktioner. Årsagen har uden tvivl været, at i et marked med stigende usikkerhed vil investorerne – både strategiske og finansielle – søge mod mere sikre havne. Og her har Danmark historisk set været et mere stabilt marked for investeringer i tider med makromæssig ustabilitet eller kriser som den, der fulgte efter COVID-19.

Kombineret med evnen til hurtig tilpasning af strategi og forretningsmodel har mange danske virksomheder altså stadig været attraktive opkøbsmuligheder for kapitalfonde og strategiske købere på trods af uro i omverdenen.

M&A-krystalkuglen for 2023

Når vi kigger ind i 2023, vil udviklingen i M&A markedet i høj grad komme til at afhænge af, hvornår vi kommer ind i en periode med en mere stabil makroøkonomisk udvikling, hvor inflation, råvare- og energipriser samt renteudvikling bliver mere forudsigeligt. Med generel lav arbejdsløshed, solide balancer og fortsat flot udvikling i resultaterne hos langt størstedelen af de danske virksomheder er det i høj grad den manglende visibilitet, der gør det udfordrende at lægge troværdige budgetter og forberede strategiplaner, der rækker blot få år ud i fremtiden - en væsentlig forudsætning for både købere og sælgere i en M&A-sammenhæng.

Blandt køberne ser vi fortsat stor opkøbsappetit, og det kommer til udtryk i en fortsat høj succesrate på de salgsprocesser, der er sat i gang i 2022
Fortsat stor opkøbsappetit – med et lille men

Blandt køberne ser vi fortsat stor opkøbsappetit, og det kommer til udtryk i en fortsat høj succesrate på de salgsprocesser, der er sat i gang i 2022. Kapitalfondene har rekordhøje niveauer af kapitaltilsagn, men har i andet halvår været udfordret af en mere afdæmpet risikovillighed blandt kilderne til transaktionsfinansiering på specielt de større transaktioner. Kommer der en opblødning på adgangen til finansieringen, vil kapitalfondene uden tvivl stå for en væsentlig del af transaktionerne i 2023 – både som købere - og som sælgere af virksomheder, de tidligere har købt.

For de strategiske købere i de fleste brancher har appetitten på opkøb fortsat ufortrødent gennem 2022 baseret på flotte finansielle resultater fra 2021 og 2022 og generelt velpolstrede balancer. Nogle købere er dog blevet udfordret af stigende renter og inflation eller stor usikkerhed i den specifikke branche – f.eks. privat boligbyggeri og dele af consumer-sektoren, og det har skruet ned for opkøbsambitionerne hos nogle købere. I forhold til 2021 har det reduceret opkøbsappetitten blandt de strategiske købere – men set i et længere tidsperspektiv er der nærmere tale om en normalisering af efterspørgslen efter opkøb. De attraktive og veldrevne virksomheder vil stadig tiltrække stor køberinteresse – mens de mindst attraktive kan blive sværere at sælge i et mere normalt M&A-marked i 2023.

Sælgere ser tiden an

Den største effekt af den stigende usikkerhed har i højere grad været blandt de potentielle virksomhedssælgere, som overvejer at sætte en salgsproces i gang. Blandt virksomhedsejerne, der allerede var i proces, har usikkerheden haft begrænset betydning, fordi køberinteressen fortsat har været intakt. For virksomhedsejere, der endnu ikke er så langt, har usikkerheden dog betydet, at nogle forholder sig afventende, indtil der er en højere grad af visibilitet i enten egen virksomhed eller markedet generelt. Det kommer formentligt til at have den effekt, at første halvår af 2023 vil byde på et faldende antal gennemførte M&A-transaktioner – og at vi først kommer til at se et brud på udviklingen, når markedspsykologien vender, og flere salgsprocesser igangsættes.

Hotte sektorer følger markedstrends

Der vil være sektorer som i 2023 forventeligt vil udvise højere aktivitet and andre, både fordi nogle sektorer vil være mere attraktive ift. markedstrends, men også fordi nogle brancher vil have en lavere usikkerhed end andre.

Digitalisering og Software

Digitalisering, netværk og cyber security samt forretningskritisk software vil fortsat være toneangivende trends på tværs af alle brancher - og relativt upåvirkede af geopolitiske spændinger, udfordringer med supply chains og prisstigninger på råvarer m.m. Med forretningsmodeller primært baseret på recurring revenue og stærke cash flows vil der fortsat være attraktive virksomheder for både strategiske og finansielle investorer. I 2022 så vi i Clearwater flere eksempler: Salget af NTI, som er full-service leverandør af digitale løsninger til bl.a. byggebranchen til Axcel, Workforce Management-softwareselskabet Timeplan Software til Main Capital, cyber security-specialisten SecureDevice til Swiss IT Security Group og IT-outsourcing- og sikkerhedsleverandøren NetIP til Adelis.

Automatisering

Automatisering af produktion og de aktører, der leverer både hardware og services på området, vil også forsat være attraktive targets i 2023. Med et forventet lønpres, rekordlav arbejdsløshed og dugfriske erindringer fra udfordrede supply chains og høje fragtrater driver mange virksomheder mod højere grad af insourcing af produktion, der med automatisering kan være konkurrencedygtig og mere pålidelig end underleverandører baseret langt væk. I 2022 havde vi bl.a. fornøjelsen af at rådgive på salget af specialisterne inden for industriel automatisering Tic-Elkas til Dansk Ejerkapital og CS-electric til Caverion.

Energikrisen sætter yderligere fokus på renewables

Energikrisen har accelereret både offentlige og private investeringer i hele energisektoren. Kombineret med fortsat fokus på den grønne omstilling stiller det virksomheder med den rette teknologi og de rette produkter eller services særdeles gunstigt i en salgs- eller kapitalrejsningsproces. Virksomheder, der kan bidrage til reduktion af energiforbrug, bidrage til elektrificeringen af samfundet eller levere produkter eller ydelser til de massive investeringer i bæredygtige energikilder, vil være nogle af de mest attraktive opkøbstargets i 2023. I 2022 rådgav Clearwater bl.a. på salget af SCADA International, som leverer Scada-løsninger til aktører inden for vedvarende energi til den internationale kapitalfond Magnesium Capital og ved salget af CUBIC Modulsystem til Rockwell Automation fra USA, hvor CUBICs produkter spiller en afgørende rolle inden for både vedvarende energi og elektrificering af samfundet.

Finansielle og strategiske impact-investeringer
Fokus på ESG og grøn omstilling vil blive ved med at drive en stor del af M&A-markedet

Fokus på ESG og grøn omstilling vil blive ved med at drive en stor del af M&A-markedet, hvor både kapitalfonde med fokus på impact-investeringer og strategiske købere med ESG-drevne strategier vil være på udkig efter opkøbsmuligheder. Specielt virksomheder med stærke produkter og løsninger, der bidrager til den grønne omstilling, vil fortsat være særdeles attraktive i en M&A-sammenhæng. F.eks. rådgav Clearwater i 2022 Troldtekt, som leverer bæredygtige byggematerialer ved salget til den globale byggematerialeproducent Kingspan og Skjern Paper, som fremstiller 100 % genanvendte papirfibre til hele Europa til den US-baserede emballagekoncern Sonoco.

Stærkt cash flow og tilpasningsevne er kodeord

På tværs af alle brancher vil to af de vigtigste karakteristika for de mest attraktive targets være virksomhedens og ledelsens evne til at tilpasse strategi og forretningsmodel til fortsat skiftende markedsforhold. De virksomheder, som har navigeret succesfuldt gennem COVID, supply chain- udfordringer, inflation etc. de sidste 24 måneder vil stort set uanset sektor være attraktive for investorer. Ikke mindst hvis virksomheden i en periode med stigende input-priser har været i stand til at fastholde indtjeningsmarginer og underbygge sin markedsposition i værdikæden.

De stigende renter og et mere normalt finansielt marked ift. adgangen til kapital og finansiering har også øget fokus på indtjening, cash-flow og pengebinding. Hvor de mindre veletablerede vækstvirksomheder i en periode havde nem adgang til kapital, vil der i 2023 fortsat være stort fokus på virksomhedernes evne til at generere indtjening og frem for alt cash flow, både for at holde finansieringsomkostningerne nede, men også for at reducere risikoen for uplanlagte behov for yderligere kapitaltilførsel. Det vil være til fordel for mere modne, velindtjenende virksomheder og forretningsmodeller med lav pengebinding og høj udbyttekapacitet – det, der i aktiemarkedsterminologi ofte betegnes som Value-shares.

Salgsmodning bliver endnu vigtigere

Med udsigt til et 2023, som, vi forventer, vil blive et mere normaliseret M&A-år - med stor fokus på usikkerhed og visibilitet, vil rettidig salgsmodning blive et endnu vigtigere værktøj i forberedelserne til et salg på både den korte og lange bane. Med købere, der vil have større fokus på risikofaktorer for targetvirksomheder, vil en velforberedt salgsproces være afgørende for, at de potentielle købere har appetit på en given virksomhed og derfor afgørende for, at transaktionen kan gennemføres – til en attraktiv pris. Dybdegående sektorviden om, hvad der driver udviklingen i en given branche, hvad der driver konsolideringen, og hvad der driver opkøbsappetitten hos køberfeltet, vil i 2023 blive endnu mere afgørende for at få M&A-transaktionerne sikkert i hus.

Året, der gik i Clearwater International

2022 blev et år, hvor behovet for vores erfaringer og evner som Corporate Finance-rådgiver blev skærpet. Derfor er det også med stor stolthed, at vi i 2022 bevarede momentum fra 2021 og rådgav på 30 gennemførte virksomhedstransaktioner. Samtidig fik vi styrket vores markedsposition inden for de større transaktioner med en transaktionsværdi på over 1mia. DKK, og vi fastholdt vores fokus på mindre og mellemstore virksomheder, som er en essentiel del af vores kultur og DNA.

vi fastholdt vores fokus på mindre og mellemstore virksomheder, som er en essentiel del af vores kultur og DNA

Vores flotte 2022 blev også blev bemærket af M&A-mediet Mergermarket, som kårede os til ”Financial Adviser of the Year” i Danmark. Mest stolte er vi dog over, at vi har kunnet fastholde vores stærke team i Danmark og samtidig bygge på med nye dygtige talenter, så vi nu går ind i 2023 med 45 dygtige og erfarne kollegaer.

Ud af de 30 virksomhedstransaktioner, vi rådgav på i 2022, var hele 25 et salg til internationale købere. Det bekræfter tendensen mod et stadigt mere internationalt M&A-marked og vigtigheden af at kunne gennemføre internationale salgsprocesser for mindre og mellemstore virksomheder for at finde den rette køber og løsning.

Vi siger tak til kunder, samarbejdspartnere og netværk for et forrygende 2022 – og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2023. Vi ønsker et rigtig godt nytår.

Vis alle indsigter