Clearwater International har rådgivet SecureDevice ved salget til Swiss IT Security Group

SecureDevice A/S er en dansk IT-sikkerhedsvirksomhed grundlagt i 2004, som tilbyder markedsledende cybersikkerhedsløsninger gennem en security-as-a-service-model. Virksomhedens ydelser og produkter inkluderer penetrationstests, SIEM, Phising Defence Service, IDS/IPS, monitorering, emergency response og generel SOC-drift.

SecureDevice servicerer en række blue-chip selskaber i Danmark og Skandinavien og har derudover fået adgang til markedet for mindre og mellemstore virksomheder gennem sin security-as-a-service-model, som gør det muligt for alle typer virksomheder at få adgang til de samme cybersikkerhedsløsninger.

Swiss IT Group (SITS) er et førende paneuropæisk IT-sikkerhedsselskab med mere end 600 medarbejdere på tværs af ni virksomheder i Tyskland, Holland, Belgien, Østrig og Schweiz. Virksomheden tilbyder ydelser inden for secure hosting, Identitets- og Adgangsadministration, administration af sikre arbejdsgange, antivirus og nødberedskab.

Partnerskabet er kendetegnet af et stærkt match i forhold til både kultur og drift og forventes at give solide synergier fra krydssalgsløsninger og mulighed for at kunne tilbyde kunderne endnu stærkere cybersikkerhedsløsninger fremadrettet.