Rådgivare åt String Furniture i försäljningen till Altor och Network of Design

String Furniture är ett svenskt ledande designvarumärke inom modulära hyllsystem, med en historia som grundas i den svenska designklassikern Stringhyllan designad av Nils och Kajsa Strinning 1949. String Furniture grundades 2004 av Pär Josefsson och Peter Erlandsson i nära samarbete med Strinningfamiljen, och har sedan dess vuxit kraftigt över åren.

Bolaget har expanderat kraftigt geografiskt, och finns idag över stora delar av världen. Starka marknader är förutom Skandinavien även exempelvis Tyskland och Japan. Bolaget har ett nära samarbete med framstående formgivare i branschen och har över åren kontinuerligt utvecklat produktutbudet med såväl tillägg till hyllsystemen som nya produktlinjer. 2020 omsatte String Furniture 330 miljoner SEK och bolaget fortsätter att växa stadigt.

Altor Equity Partners förvärvar String Furniture som den första byggstenen i en bolagsgrupp inom konsumentvarumärken, Network of Design. Nuvarande ägare kvarstår med en stor ägarandel efter förvärvet och kommer att fortsätta bidra till bolagets utveckling i samarbete med Altor framöver.