Clearwater International rådgivare till Telliq vid försäljning till Infobric

Clearwater International rådgivare till ägarna av TelliQ AB vid försäljningen till Infobric.

TelliQ är ett företag som specialiserar sig på kompletta digitala fordonssystem och tjänster för moderna fordonsflottor. Bolaget grundades år 2002 under namnet Arkub AB och var ett av de första bolagen i Sverige som specialiserade sig på telematik. TelliQ utvecklar och erbjuder webbaserade tjänster och lösningar, som ger beslutsstöd, förenklar vardagen och ökar lönsamheten till företag där fordon, maskiner och anläggningar utgör en viktig del av verksamheten. Idag har TelliQ AB 80.000 uppkopplade enheter och omsätter omkring €9,9m (105 MSEK), med en tillväxt på omkring 30 procent per år den senaste treårsperioden.

Infobric förvärvade 100% av aktierna i TelliQ AB. De tidigare ägarna kommer fortsatt både jobba kvar och återinvestera i koncernen som helhet. Tillsammans omsätter bolagen dryga €28,2m (300 MSEK).