Clearwater International rådgivare till Storskogen vid försäljningen av tre elinstallationsbolag till Sandbäckens

Clearwater International har agerat rådgivare åt Storskogen vid försäljningen av tre elinstallationsbolag till Sandbäckens. Försäljningen innebär en exit för Storskogen.

EVIAB Gruppen består av El-Profilen i Örebro, VVS Profilen i Örebro, Säkerhetsprofilen i Örebro och EVIAB Teknik. Verksamhetens fokus är installationstjänster hos företag och privatpersoner. Uppdragen varierar från byggprojekt till löpande service hos fastighetsägare. EVIAB Gruppen omsätter omkring 200 miljoner SEK och sysselsätter cirka 80 personer.

Växjö Elmontage, med dotterbolaget EnergiStyret i Kronoberg, utför entreprenader och servicearbeten inom elinstallationer samt jobb inom styr- och reglerteknik i Växjö med omnejd. Kunderna består av företag, industrier, landsting, kommun och privatpersoner. Bolagen omsätter en bra bit över 100 miljoner SEK och sysselsätter cirka 60 personer.

El & Projektering Vetlanda arbetar med industrier, företag och privatpersoner där elinstallationer, projekteringar, solcellsanläggningar, fiberinstallationer, samt installation av larm, tele- och datanät utförs. Även service och installation av värmepumpar och kylanläggningar erbjuds. Bolaget omsätter omkring 100 miljoner SEK och sysselsätter cirka 45 personer.

Sandbäckens Group är den svenska verksamheten och en del av den nordiska installationskoncernen Nimlas som på några år har växt från cirka 1,5 miljarder till drygt 7 miljarder i omsättning. KLAR Partners är majoritetsägare i Nimlas. Förvärvet är i linje med Sandbäckens strategi 5-50-500: 5 miljarder i omsättning, 50 nya bolag och 500 miljoner i resultat. Sandbäckens planerar att växa kraftigt inom elsegmentet under de närmsta åren med målet om 1 miljard i omsättning.