Clearwater International rådgivare till Remagruppen vid försäljningen till Equip Capital

Clearwater International har agerat rådgivare åt grundarna av Remagruppen, en ledande aktör inom underhållstjänster för fastigheter, vid försäljningen till norska Equip Capital.

Remagruppen, som backats av NEA Partners från starten, är en förvärvsdriven koncern inom hållbart fastighetsunderhåll som svarar på ett reellt behov hos fastighetsägare genom att erbjuda en one-call-fix-all lösning i en fragmenterad marknad. Idag består gruppen av LA Takvård, PSI Services, MV Service, Jacobsons Plåtmålning, Decagruppen och Decasol. Remagruppen har ambitionen att bli Sveriges ledande företagsgrupp inom hållbara fastighetsnära tjänster för privata, kommersiella och kommunala fastigheter med fokus på utvändigt underhåll och service samt nischade tjänster.

Under en process som Clearwater International ledde under slutet av 2022 och början av 2023 valde ägarna att ingå ett partnerskap med Equip Capital som tog en majoritetspost i Remagruppen. Samtliga ägare valde att återinvestera i partnerskapet och management-teamet valde att behålla sina operationella roller. Tillsammans med Equip som majoritetsägare och NEA Partners som minoritetsägare kommer Remagruppen nu att fortsätta sin expansion i Sverige men även i de andra nordiska länderna.