Clearwater International rådgivare till Latour och Serendipity vid försäljning av Diamorph till Epiris

Clearwater International rådgivare till Latour och Serendipity vid försäljning av Diamorph till Epiris

Diamorph levererar produkter och lösningar av avancerade material för extrema miljöer och krävande industriella applikationer. Bolaget fokuserar på djupa nischer inom flera olika slutmarknader såsom brandskydd, bilindustri, järnväg, industri, olja och gas samt den marina sektorn.

Bolaget har en global kundbas med försäljning i mer än 60 länder och totalt 270 anställda, framförallt i England och Tjeckien.

Epiris är ett Londonbaserat riskkapitalbolag med stor erfarenhet av industriella bolag och tillsammans med bolagets ledning hoppas man skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i verksamheten.