Clearwater International rådgivare till Infrastructure Group Nordic vid försäljningen till Nordisk Bergteknik

Clearwater International har agerat rådgivare till ägarna av Infrastructure Group Nordic (IGN), en ledande aktör inom grundläggningsarbeten och markförstärkning med verksamhet i Sverige och Norge, vid försäljningen till Nordisk Bergteknik. IGN består av de operativa enheterna Rovalin och Soil Mixing Group.

IGN bildades 2020 då Connecting Capital förvärvade en majoritet i Rovalin och förstärktes i 2021 med Soil Mixing Group, med målet att skapa en ledande helhetsleverantör inom grundläggningsarbeten och markförstärkning. Gruppen, vars operativa bolag besitter lång erfarenhet och hög kompetens inom sina respektive nischer, har framgångsrikt etablerat en stark marknadsposition med goda kundrelationer i Sverige och Norge.

Nordisk Bergteknik, noterade på Nasdaq Stockholm, förvärvar alla aktier i Infrastructure Group Nordic och stärker därmed sitt erbjudande och expanderar till en större geografisk marknad.