Sonja Lehtonen

  • Office Manager

Profil

Jag började arbeta på Clearwater International under maj 2022 som Office Manager.