Pontus Löfgren

  • Analyst
Photo of Pontus Löfgren

Profil

Jag blev analytiker hos Clearwater International under hösten 2020 efter min masterexamen i nationalekonomi och finans från Handelshögskolan i Köpenhamn. Mitt intresse för M&A väcktes när jag arbetade som deltidsanalytiker i strategi- och affärsutvecklingsteamet hos DuPont N&B parallellt med masterstudierna. Hos Clearwater International har jag förmånen att ständigt fördjupas i området genom att delta i intressanta projekt som sträcker sig över olika sektorer.

Jag har en kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet och genomförde ett utbytesår vid University of California, Riverside. Vid sidan av arbetet är jag styrelseordförande för en stiftelse för ALS-forskning och är engagerad i Försvarsmakten i egenskap av reservofficer där jag tjänstgör som plutonchef.

< >

Genomförda transaktioner