Pontus Löfgren

  • Associate
Photo of Pontus Löfgren

Profil

Jag blev analytiker hos Clearwater International under hösten 2020 efter min masterexamen i nationalekonomi och finans från Copenhagen Business School. Mitt intresse för M&A väcktes när jag arbetade som deltidsanalytiker i strategi- och affärsutvecklingsteamet hos DuPont N&B parallellt med masterstudierna. Hos Clearwater International har jag förmånen att ständigt fördjupas i området genom att delta i intressanta projekt som sträcker sig över olika sektorer. Vid sidan av arbetet är jag styrelseordförande för en stiftelse för ALS-forskning och är engagerad i Försvarsmakten som reservofficer där jag tjänstgör som plutonchef.

< >

Genomförda transaktioner