Management Advisory

När företaget du arbetar för köps av en private equity-fond vill du veta att du har rätt stöd och optimala villkor för dig och ditt team. Vårt personliga tillvägagångssätt väcker förtroende för ledningsgrupper när vi analyserar vad du vill uppnå med affären och sedan hjälper till att uppnå det. Vår kunskap om private equity-marknaden säkerställer att vi kan ge en djup inblick i de potentiella investerarna och ett perspektiv på de villkor vi försöker uppnå.

Vi tillhandahåller den tekniska kunskap du behöver för att slutföra affären. Vi ger råd om viktiga kommersiella villkor som behöver förhandlas fram, om det värde du behöver överföra till den nya verksamheten och vilket kapital du färväntas erhålla.

< >

Våra senaste transaktioner