Integritetspolicy

Sekretesspolicy (januari 2021)

Clearwater International ("vi", "oss", "vår") åtar sig att skydda och respektera er integritet. Detta dokument säkerställer att de personuppgifter vi samlar in enbart kommer att behandlas av oss. Ta del av vår sekretesspolicy ingående för att förstå vår hållning och praxis och dina rättigheter angående dina personuppgifter. Vid besök av www.clearwaterinternational.com kommer din personliga information att behandlas enligt beskrivningen i detta uttalande.

Clearwater International består av olika juridiska enheter och partnerskap registrerade i olika jurisdiktioner, varav några är rättsliga enheter utan personligt ansvar. Denna sekretesspolicy utfärdas på uppdrag av samtliga Clearwater International-enheter och i den utsträckning vi är registeransvariga.

 • Clearwater International K/S, ett aktiebolag registrerat i Danmark med nummer 28 14 81 43. Huvudkontoret finns på Dalgas Avenue 48, 8000 Århus C, Danmark.
 • Clearwater, ett bolag med begränsat ansvar registrerat i Frankrike med nummer 528 342 074. Dess säte finns på Avenue Avenue des Champs Elysées 121, 75008 Paris, Frankrike.
 • Clearwater International GmbH, ett bolag med begränsat ansvar registrerat i Tyskland med nummer HRB 113698. Dess säte finns på MainTor Panorama, Neue Mainzer Strasse 2-4, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland.
 • CWII Corporate Finance Limited, ett aktiebolag registrerat i Irland med nummer IE551342. Dess säte finns på 19 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland.
 • Clearwater International, S.A, ett bolag med begränsat ansvar registrerat i Portugal med nummer 508209072. Dess säte finns på Rua Aristides Sousa Mendes, 225, A6 / 4150-088 Porto, Portugal.
 • Clearwater International España, S.L, ett aktiebolag registrerat i Spanien med nummer B65955353. Dess säte är C / Serrano, 45 4º, 28001 Madrid, Spanien.
 • Clearwater Corporate Finance LLP, ett aktiebolag registrerat i England och Wales med nummer OC311299. Dess säte ligger på 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ och dess momsregistreringsnummer är GB 860 203461.
 • Brera Advisory SpA, ett aktiebolag som är registrerat i Italien med nummer 09716630968. Dess säte finns på Via Agnello, 8 Milano, 20121, Italien.
 • Valentum Partners AB, ett aktiebolag registrerat i Sverige med nummer 969764-9508. Dess säte finns på Riddargatan 7A, 114 34 Stockholm, Sverige.

I tillägg har Clearwater International ett dotterbolag i Kina med vilket inga personuppgifter delas.

Personuppgifter

 • Vilka personuppgifter insamlas?
 • Varför insamlas dessa data?
 • Hur länge behålls den personuppgifterna?
 • Med vilka kan informationen delas?
 • Hur är personuppgifterna säkert lagrade?
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Ändringar i denna information
 • Cookies
 • Kontakt

Vilka personuppgifter insamlas?

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Information du ger oss. Det här är information om dig som du ger oss genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att kontakta oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Den information du ger oss kan innehålla ditt namn, titel, adress, e-postadress och telefonnummer och finansiell information.
 • Information vi samlar in från din användning av vår webbplats. När det gäller vart och ett av dina besök på vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information:
 • IP-adress (Internet Protocol) som används för att ansluta din enhet till Internet, var du har anslutit till vår tjänst, din internetleverantör (ISP) och vilken typ av enhet du använder för att få tillgång till vår tjänst.
 • Information vi samlar in under vår kontakt. Det här är information som rör dig, din roll, din anställningshistorik, dina personliga intressen och tjänsteanvändningsdata.
 • Information vi samlar in vid telefonkontakt. Om du ringer till oss samlar vi automatiskt in följande information:
 • det telefonnummer som användes
 • Information vi får från andra källor. Vi utför målinriktad marknadsundersökning om företag som kan dra nytta av våra tjänster och uppdateringar, baserat på specifika sektor- och finansiella kriterier. Vi säkerställer att kontakta beslutsfattare hos dessa företag med hjälp av personuppgifter (inklusive namn, titel, kontaktuppgifter, anställningshistorik) som samlats in från offentligt tillgängliga källor som sökmotorer eller webbplatser. Vi tillämpar inte automatiskt genererade kontakter och tänker inte göra det i framtiden.
 • Personuppgifter insamlad online. Det här är information du kan välja att ge oss med hjälp av kontaktformuläret på vår webbplats. Den innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inställningar för att ta emot e-post från oss. Meddela oss om någon av denna information ändras så att vi kan hålla våra register uppdaterade.

Varför insamlas denna data?

Vi behandlar din personliga information av följande skäl:

I enlighet med ett avtal för att:

 • behandla information på din begäran för att vidta åtgärder för att ingå ett kontrakt;
 • förse dig med våra tjänster;
 • behandla betalningar;
 • upprätthålla kontinuitet i affärer och tjänster;
 • upprätthålla en kommunikation så att du får en fullständig och funktionell tjänst och så att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Dessa kan skickas via e-post eller post eller, om omständigheterna kräver det, per telefon. Dessa inkluderar meddelanden om ändringar av vår tjänst.

Om inte sådana personuppgifter kan tillhandahållas så kan det leda till att ovanstående åtgärder försenas eller kan innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

Berättigat intresse

Clearwater International har ett legitimt intresse av att marknadsföra våra tjänster till befintliga och potentiella kunder och affärskontakter. Genom vår kommunikation ger vi information om M&A / skuldfinansieringsmöjligheter och marknadstrender.

Vårt berättigade intresse, för att tillhandahålla bästa service och utveckla vår verksamhet kommer vi att bearbeta information för att:

 • tillhandahålla dig personlig service;
 • informera om marknadstrender och möjligheter;
 • förbättra våra tjänster;
 • hålla vår webbplats och våra system säkra;
 • förstå våra kunder och inköpstrender;
 • uppdatera och förbättra klientposter;
 • försvara eller utöva rättsliga anspråk och utreda klagomål; och
 • mäta effektiviteten i vår marknadsföring. Vi kommer att utföra analyser för att förbättra våra tjänster enligt ovan. Du har rätt att invända mot behandling som utförs för våra legitima intressen. Se avsnittet Vad är dina rättigheter? nedan för mer information.

För att uppfylla lagkrav som gäller:

 • tillhandahållande av tjänster;
 • dataskydd;
 • hälsa och säkerhet;
 • penningtvätt;
 • bedrägeriutredningar;
 • bistå brottsbekämpning; och
 • andra juridiska skyldigheter som åläggs oss.

Hur länge behålls den personuppgifterna?

 • Vi avser att behålla personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka den samlades in om inte skyldigheter gentemot våra tillsynsmyndigheter kräver något annat eller om vi är skyldiga att ta bort sådan information från våra register. En kopia av vårt datalagringsschema kan tillhandahållas på begäran.

Med vilka kan informationen delas?

För de ändamål som anges i avsnittet ”Varför samlar vi in denna information?” ovan kommer vi att dela din personliga information med:

 • följande tredjepartskategorier, till vilka vi avser att tillhandahålla tjänster, inklusive:
  • Affärspartners, dotterbolag, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra alla avtal vi ingår med dig;
  • Analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;
  • E-postmarknadsföringsplattformar som hjälper oss att skicka elektronisk kommunikation;
  • Hostingtjänster och innehållshanteringssystem som gör det möjligt för oss att tillhandahålla information via vår webbplats;
  • Leverantörer av kundundersökningar för att få feedback och förbättra våra tjänster.
  • Varje medlem i vår koncern, vilket betyder våra medlemsenheter.

Personuppgifter kan även lämnas ut till en relevant tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, i vilket fall vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • Om vi förvärvas av en tredje part, i de fall personuppgifter som vi har om våra kunder kommer utgör en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut eller dela personuppgifter för att följa någon juridisk skyldighet, eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda våra kunders, vår tillsynsmyndighets eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. (Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda bedrägerier och förebygga penningtvätt och kreditriskreducering).

Vi kommer inte låna sälja personuppgifter till tredje part.

Hur lagrar vi dina personuppgifter säkert?

På Clearwater International tar vi din säkerhet och trygghet på största allvar och vi är fast beslutna att skydda din personliga och ekonomiska information. All information som lagras av oss lagras på säkra servrar. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår tjänst, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra tjänsteleverantörer och detta kan innebära att vi överför den till länder utanför Storbritannien eller till vårt utländska dotterbolag i Kina, vars dataskyddslagar kanske inte är så omfattande som de som gäller för oss. När vi gör det kommer vi att se till att vi gör detta i enlighet med gällande lagar och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för dina personuppgifter som behandlas i dessa länder liknar den som gäller inom Storbritannien. Sådana åtgärder kan bara omfatta överföring av dina uppgifter till jurisdiktioner för vilka det finns ett beslut av Europakommissionen om adekvat eller, om detta inte är fallet, genom att använda modellklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att data är korrekta, fullständiga, aktuella och pålitliga för den avsedda användningen. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och skydd för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, ändring eller förlust. Våra interna policyer och förfaranden är utformade för att säkerställa att vi skyddar integriteten och noggrannheten i all information vi samlar in eller behandlar. I den utsträckning som vi lämnar ut personuppgifter till kunder eller tredje part kommer vi att begära att de skyddar säkerheten och sekretessen i sådan information och på annat sätt behandlar sådan information i enlighet med tillämplig lag.

Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss på Clearwater International, 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ eller [email protected]. Du har rätten att:

 • be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål;
 • be oss att inte behandla dina personuppgifter där de behandlas på grundval av legitima intressen förutsatt att det inte finns några tvingande skäl för den behandlingen;
 • be oss att inte behandla dina personuppgifter för forskningsändamål, där så är relevant, såvida inte behandlingen är nödvändig i allmänhetens intresse;
 • begära åtkomst till dina personuppgifter;
 • be om att personuppgifterna ska rättas till om den är felaktiga eller ofullständiga;
 • begära att data raderas förutsatt att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de insamlats, du utövar din rätt att göra invändningar, som anges nedan, och det inte finns någon tvingande legitim grund för behandlingen, uppgifterna är olagligt behandlade, måste uppgifterna raderas för att följa en rättslig skyldighet. När vi ombeds att ta bort en post från vår databas kommer Clearwater International att behålla minimal information för att säkerställa att vi inte kontaktar dig eller samlar in sådan information igen i framtiden;
 • begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas om riktigheten av dessa ifrågasätts, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om du utövar din rätt att invända (i väntan på verifiering om det finns legitima skäl för behandling);
 • be om dataportabilitet om behandlingen utförs automatiskt och den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller kontrakt.

Vid eventuella problem, funderingar eller frågor i samband med dina personuppgifter eller vill meddela oss om uppgifter som är felaktiga, vänligen kontakta oss på [email protected]. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet som anges här:

 • Danmark - Datatilsynet - www.datatilsynet.dk/
 • Frankrike - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL www.cnil.fr/
 • Irland - dataskyddskommissionär www.dataprotection.ie/
 • Italien - Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it/
 • Portugal - Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD www.cnpd.pt/
 • Netherlands – Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
 • Spanien - Agencia de Protección de Datos www.agpd.es/
 • Sverige - Datainspektionen - www.datainspektionen.se/
 • Storbritannien - Information Commissioner's Office (ICO) https://ico.org.uk/concerns/
 • Tyskland - Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit www.bfdi.bund.de/

Ändringar i vår sekretesspolicy

Detta uttalande kan uppdateras vid tid till annan. Återkom regelbundet för att se uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.

Cookies

En cookie är en liten textfil som laddas ner till datorn (eller annat medel) när användaren besöker en webbplats. Det låter webbplatsen känna igen användarens enhet och lagra viss information om användarens preferenser eller tidigare åtgärder.

Vi använder cookies och liknande teknik för att skilja besökare från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge en bra upplevelse när vår webbplats används och låter oss också förbättra den. Vi har inte för avsikt att använda cookies för att identifiera individer eller lagra personlig information.

Vi använder följande cookies för följande ändamål:

Strikt nödvändiga cookies. Detta är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som medger inloggning på säkra delar av vår webbplats.

Analytiska / prestanda-cookies. De låter oss känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användarna lätt hittar det de letar efter.

Funktions-cookies. Dessa används för att känna igen besökare vid återanvändning av vår webbplats. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehållet och komma ihåg besökares preferenser.

Mer information om enskilda cookies som vi använder och i vilka syften vi använder dem återfinns i tabellen nedan:

Cookie namn

Typ

Syfte

Utgår

_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Analys / webbplatsprestana

För att samla in information om hur många som använder vår webbplats, vilka sidor de besöker och hur lång tid de spenderar på varje sida. Clearwater International producerar sedan rapporter och letar efter sätt att förbättra vår webbplats (till exempel att revidera innehåll eller förbättra användarresor.)

_utma: långvarig
_utmb: slutet av sessionen
_utmc: 30 minuter efter sessionens slut
_utmz: 6 månader


Cuvid

Webbanalys

Vanligtvis skrivet till webbläsaren vid första besöket på webbplatsen från en webbläsaren. Denna cookie används för att bestämma unika besökare på webbplatsen och den uppdateras med varje sidvy. Dessutom har denna cookie ett unikt ID som applikationen använder för att säkerställa både cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd.

2 år från fastställt datum

cusid

Webbanalys

Denna cookie används för att skapa och fortsätta en användarsession med webbplatsen

30 minuter från inställt datum

cuvon

Webbanalys

Används för att signalera senaste gången en besökare tittade på en sida

30 minuter från inställt datum

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig blockera alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga) kanske du inte kommer åt hela eller delar av vår webbplats.

Om du besöker vår webbplats i en annan webbläsare eller använder en annan enhet - eller tar bort cookies på din dator - kan du behöva återställa dina inställningar.

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy är välkomna och ska ställas till Clearwater International, 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ eller [email protected].