Integritetspolicy

Integritetspolicy (Maj 2018)

Clearwater International ("vi", "oss", "vår") är förpliktade till att skydda och respektera din integritet. Denna policy beskriver hur vi behandlar de eventuella personupplysningar som vi samlar in. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant för att förstå vår syn och vår praxis samt dina rättigheter gällande dina personuppgifter. Genom att besöka www.clearwaterinternational.com (vår hemsida) kommer dina personuppgifter att hanteras så som beskrivs i denna policy.

Clearwater international består av olika juridiska enheter och partnerskap som registrerats i olika jurisdiktioner, varav vissa har begränsat ansvar. Denna integritetspolicy har sammanställts på uppdrag av samtliga Clearwater International enheter och i den mån är vi dataansvariga.

 • Clearwater International K / S, ett aktiebolag registrerat i Danmark med nummer 28 14 81 43. Huvudkontoret ligger på Dalgas Avenue 48, 8000 Århus C, Danmark.
 • Clearwater, ett aktiebolag registrerat i Frankrike med nummer 528 342 074. Dess säte finns på avenue des Champs Elysées 75008 Paris, Frankrike.
 • Clearwater International GmbH, ett partnerskap med begränsat ansvar registrerat i Tyskland med nummer HRB 12668. Dess säte finns på MainTor Panorama, Neue Mainzer Strasse 2-4, 60311 Frankfurt am Main, Tyskland.
 • CWII Corporate Finance Limited, ett aktiebolag registrerat i Irland med nummer IE551342. Dess säte finns på 19 Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland.
 • Brera Advisory S.p.A., ett aktiebolag som är registrerat i Italien med numret 09716630968. Dess säte finns på Via Agnello 8 20121
 • Clearwater International, S.A, ett partnerskap med begränsat ansvar registrerat i Portugal med nummer 508209072. Huvudkontoret finns på Rua Aristides Sousa Mendes, 225, A6 / 4150-088 Porto, Portugal.
 • Clearwater International Partners, S.L, ett aktiebolag registrerat i Spanien med nummer B86521853. Dess säte finns på C / Velázquez 14 1 izda, 280001 Madrid, Spanien.
 • Clearwater Corporate Finance LLP, ett partnerskap med begränsat ansvar registrerat i England och Wales med nummer OC311299. Dess säte finns på 6: e våningen, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ och dess momsregistreringsnummer är GB 860 203461.

Dessutom har Clearwater International en filialenhet i Kina som vi inte delar personuppgifter med.

 • Personlig information
 • Vilken information samlar vi in från dig?
 • Varför samlar vi in denna information?
 • Hur länge håller vi på din information?
 • Vem kan vi dela din information med?
 • Hur lagras och hålls dina data säkra?
 • Vilka är dina rättigheter?
 • Ändringar i detta uttalande
 • Cookies
 • Kontakta oss

Personlig information

Uttrycket ”personuppgifter” betyder all information som rör dig, såsom namn, kontaktinformation, kontaktinställningar. Det innehåller inte data som du inte längre kan identifiera från, såsom anonyma samlade data.

Beroende på ditt förhållande till Clearwater International kan den underhållna informationen innehålla anställningshistorik, utbildningsinformation och annan information samt kontaktinformation. Det kan också innehålla ett register över vår kontakthistorik med dig och kommentarer, åsikter eller referenser från tredje part.

Denna data lagras i säkra, skyddade och konfidentiella databaser som endast är tillgängliga för medlemmar i Clearwater International-teamet.

Vilken information samlar vi in från dig?

Vi samlar in och behandlar följande uppgifter om dig:

 • Information du ger oss. Det här är information om dig som du ger oss genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att svara oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Den information du ger oss kan innehålla ditt namn, jobbtitel, adress, e-postadress och telefonnummer och finansiell information.
 • Information vi samlar in från din användning av vår webbplats. När det gäller vart och ett av dina besök på vår webbplats samlar vi automatiskt in följande information: Internetprotokoll (IP) -adress som används för att ansluta din enhet till Internet, var du anslöt till vår tjänst, din internetleverantör (ISP) och vilken typ av enhet du använder för att komma åt vår tjänst.
 • Information vi samlar in under vårt förhållande. Det här är information som rör dig, din roll, din anställningshistorik, dina personliga intressen och tjänsteanvändningsdata.
 • Information vi samlar in när du ringer oss. Om du ringer till oss samlar vi automatiskt in följande information: telefonnumret som används för att ringa oss
 • Information vi får från andra källor. Vi utför målinriktad forskning om företag som kan dra nytta av våra tjänster och uppdateringar, baserat på specifika sektor- och finansiella kriterier. Vi kommer att se till att kontakta beslutsfattare hos dessa företag med hjälp av personuppgifter (inklusive namn, jobbtitel, kontaktuppgifter, anställningshistorik) insamlade från offentligt tillgängliga källor som sökmotorer eller webbplatser. Vi tar inte automatiska beslut och tänker inte göra det i framtiden.
 • Förse oss med dina uppgifter online. Det här är information du kan välja att förse oss med genom att använda kontaktformuläret på vår webbplats. Den innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och inställningar för att ta emot e-post från oss.

Varför samlar vi in denna information?

Vi behandlar din personliga information av följande skäl:

 • I enlighet med ett avtal för att:
  • behandla information på din begäran för att vidta åtgärder för att ingå ett kontrakt;
  • förse dig med våra tjänster;
  • behandla betalningar;
  • upprätthålla kontinuitet i affärer och tjänster;
  • skicka servicekommunikation så att du får en fullständig och funktionell tjänst och så att vi kan fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Dessa kan skickas via e-post eller post eller, om omständigheterna kräver det, kan vi kontakta dig per telefon. Dessa inkluderar meddelanden om ändringar av vår tjänst.

Underlåtenhet att tillhandahålla sådana personuppgifter kan leda till att ovanstående åtgärder försenas eller kan innebära att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

Berättigat intresse

Clearwater International har ett legitimt intresse av att marknadsföra våra tjänster till befintliga och potentiella kunder och affärskontakter. Genom vår kommunikation ger vi information om M&A / skuldfinansieringsmöjligheter och marknadstrender.

I våra legitima intressen att tillhandahålla bästa service och förbättra och utveckla vår verksamhet kommer vi att behandla information för att:

 • ge dig en personlig service;
 • ge dig information om marknadstrender och möjligheter;
 • förbättra våra tjänster;
 • hålla vår webbplats och våra system säkra;
 • förstå vår kundbas och inköpstrender;
 • uppdatera och förbättra klientposter;
 • försvara eller utöva rättsliga anspråk och utreda klagomål; och
 • förstå effektiviteten i vår marknadsföring.

Vi kommer att genomföra analyser för att förbättra våra tjänster enligt ovan.

Du har rätt att invända mot behandling som utförs för våra legitima intressen. Se Vad är dina rättigheter? avsnittet nedan för mer information.

För att uppfylla lagkrav som gäller:

 • tillhandahållande av tjänster;
 • dataskydd;
 • hälsa och säkerhet;
 • penningtvätt;
 • bedrägeriutredningar;
 • bistå brottsbekämpning och
 • andra juridiska skyldigheter som läggs på oss då och då.

Hur länge håller vi på din information?

Vi kommer att behålla information om dig så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka det samlades in om inte skyldigheter gentemot våra tillsynsmyndigheter kräver något annat eller om vi är skyldiga att ta bort sådan information från våra register. En kopia av vårt datalagringsschema kan tillhandahållas på begäran.

Vem kan vi dela din information med?

För de ändamål som anges i avsnittet ”Varför samlar vi in den här informationen?” Ovan kommer vi att dela din personliga information med:

 • följande kategorier av tredje part, av vilka vi utser att tillhandahålla tjänster, inklusive:
  • affärspartners, dotterbolag, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra alla kontrakt vi ingår med dig;
  • analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats;
  • e-postmarknadsföringsplattformar som hjälper oss att skicka elektronisk kommunikation;
  • värdtjänster och innehållshanteringssystem som gör det möjligt för oss att tillhandahålla information via vår webbplats;
  • kundundersökningsleverantörer för att få feedback och förbättra våra tjänster.
 • Varje medlem i vår grupp, vilket betyder våra medlemsenheter.

Dessutom kan vi lämna ut din personliga information till en relevant tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, i vilket fall vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.
 • Om vi förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal; eller för att skydda våra kunders, vår tillsynsmyndighets eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. (Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda bedrägerier och förhindra penningtvätt och minska kreditrisk).

Vi lånar inte ut eller säljer din information till tredje part.

Hur lagras och hålls din data säker?

På Clearwater International tar vi din säkerhet och allvar på allvar och vi är fast beslutna att skydda din personliga och ekonomiska information. All information som lagras av oss lagras på våra säkra servrar. Där vi har gett dig (eller som du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår tjänst, där är du ansvarig för att detta lösenord är konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

Vi kan dela din personliga information med våra tjänsteleverantörer och detta kan innebära att vi överför den till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller med vårt utländska dotterbolag i Kina, vars dataskyddslagar kanske inte är så omfattande som de som gäller för oss. När vi gör det kommer vi att se till att vi gör detta i enlighet med lagarna och vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån som gäller din personliga information som behandlas i dessa länder liknar den som gäller inom EES. Sådana åtgärder kan endast omfatta överföring av dina uppgifter till jurisdiktioner för vilka det finns ett europeiskt kommissionsbeslut eller, om detta inte är fallet, genom att använda modellklausuler som har godkänts av Europeiska kommissionen.

Vi gör vårt bästa för att säkerställa att data är korrekta, fullständiga, aktuella och pålitliga för den avsedda användningen. Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder och skydd för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, ändring eller förlust. Vår interna policy och rutiner är utformade för att säkerställa att vi skyddar integriteten och noggrannheten i all information vi samlar in eller behandlar. I den utsträckning som vi lämnar ut personuppgifter till kunder eller tredje parter kommer vi att begära att de skyddar säkerheten och konfidentialiteten för sådan information på rätt sätt och på annat sätt behandlar sådan information i enlighet med tillämplig lag.

Vilka är dina rättigheter?

Du har följande rättigheter. Du kan utöva dessa rättigheter när som helst genom att kontakta oss på Clearwater International, 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ eller [email protected] Du har rätten:

 • att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer att informera dig om vi tänker använda dina uppgifter för sådana ändamål;
 • att be oss att inte behandla dina personuppgifter där de behandlas på grundval av legitima intressen förutsatt att det inte finns några tvingande skäl för behandlingen;
 • att be oss att inte behandla dina personuppgifter för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, där så är relevant, såvida inte behandlingen är nödvändig i allmänhetens intresse;
 • att begära åtkomst till oss personlig information om dig;
 • att be om att informationen vi har om dig ska rättas till om den är felaktig eller ofullständig;
 • att begära att data raderas under förutsättning att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, du utövar din rätt att göra invändningar, som anges nedan, och det inte finns någon tvingande legitim grund för behandling, uppgifterna är olagligt behandlas måste uppgifterna raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet. När vi ombeds att ta bort en post från vår databas kommer Clearwater International att behålla minimal information för att säkerställa att vi inte kontaktar dig eller samlar in sådan information igen i framtiden;
 • att begära att behandlingen av denna information begränsas om riktigheten av dessa uppgifter ifrågasätts, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller om du utövar din rätt att invända (i väntan på verifiering om det finns legitima skäl för behandling);
 • att be om dataportabilitet om behandlingen utförs automatiskt och den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller kontrakt.

Om du har några problem eller frågor i samband med dina uppgifter, eller vill meddela oss om uppgifter som är felaktiga, vänligen meddela oss genom att kontakta oss på [email protected] Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter, har du rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet som anges här:

 • Danmark - Datatilsynet - www.datatilsynet.dk/
 • Frankrike - Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL www.cnil.fr/
 • Tyskland - Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit www.bfdi.bund.de/
 • Irland - dataskyddskommissionär www.dataprotection.ie/
 • Portugal - Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD www.cnpd.pt/
 • Spanien - Agencia de Protección de Datos www.agpd.es/
 • UK - Information Commissioner's Office (ICO) https://ico.org.uk/concerns/

Ändringar i vår sekretesspolicy

Detta uttalande kan uppdateras då och då. Kom tillbaka ofta för att se uppdateringar eller ändringar i vår sekretesspolicy.

Cookies

En cookie är en liten textfil som laddas ner till ”terminalutrustning” (t.ex. en dator eller smartphone) när användaren besöker en webbplats. Det gör att webbplatsen kan känna igen användarens enhet och lagra viss information om användarens preferenser eller tidigare åtgärder.

Vi använder cookies och liknande teknik för att skilja dig från andra användare av vår webbplats. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse när du använder vår webbplats och låter oss också förbättra vår webbplats. Vi har inte för avsikt att använda cookies för att identifiera individer eller lagra personlig information.

Vi använder följande cookies för följande ändamål:

Strikt nödvändiga kakor. Detta är cookies som krävs för att vår webbplats ska fungera. De inkluderar till exempel cookies som gör att du kan logga in på säkra områden på vår webbplats.

Analytiska / prestandacookies. De tillåter oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare rör sig på vår webbplats när de använder den. Detta hjälper oss att förbättra hur vår webbplats fungerar, till exempel genom att säkerställa att användarna lätt hittar det de letar efter.

Funktionscookies. Dessa används för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Detta gör att vi kan anpassa vårt innehåll åt dig och komma ihåg dina preferenser.

Du kan hitta mer information om de enskilda cookies vi använder och i vilket syfte vi använder dem i tabellen nedan


Cookie namn

Typ

Syfte

Går ut

_utma, _utmb, _utmc, _utmz

Analys / prestanda på webbplatsen

För att samla in information om hur många som använder vår webbplats, vilka sidor de besöker och hur lång tid de spenderar på varje sida. Clearwater International producerar sedan rapporter och letar efter sätt att förbättra vår webbplats (till exempel att revidera innehåll eller förbättra användarresor.)

_utma: ihållande

_utmb: sessionens slut

_utmc: 30 minuter efter sessionens slut

_utmz: 6 månader

Cuvid

Webbanalys

Vanligtvis skrivet till webbläsaren vid första besök på webbplatsen från den webbläsaren. Denna cookie används för att identifiera unika besökare på webbplatsen och den uppdateras med varje sidvy. Dessutom har denna cookie ett unikt ID som appen använder för att säkerställa både cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd.

2 år från fastställt datum

cusid

Webbanalys

Denna cookie används för att skapa och fortsätta en användarsession med webbplatsen.

30 minuter från inställt datum

cuvon

Webbanalys

Används för att signalera senast en besökare tittade på en sida.

30 minuter från inställt datum

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som låter dig vägra inställningen av alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla kakor (inklusive nödvändiga kakor) kanske du inte kommer åt hela eller delar av vår webbplats.

Om du tittar på vår webbplats i en annan webbläsare eller använder en annan enhet - eller tar bort cookies på din dator - kan du behöva återställa dina inställningar.


Kontakta oss
Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna sekretesspolicy är välkomna och ska ställas till Clearwater International, 6th Floor, 9 Colmore Row, Birmingham, B3 2BJ [email protected]